БЪДЕЩИ СЪБИТИЯ:

PermalinkGallery

Лекция: ИНКИ

PermalinkGallery

Лекция: Как да владеем ЕМОЦИИТЕ?

PermalinkGallery

КУРС: ПРАКТИЧЕСКА РЕТОРИКА

PermalinkGallery

Запишете за нашия n@-bulletin

UK-banner-maneniq---
UK-homepage-nov-akropol

Философия

Когато философията е практична, тя е формираща, помага ни да познаем и подобрим себе си. Да бъдеш философ е начин на живот, Философия който ни приобщава към най-големите стремежи на човечеството.

Култура

Прилагането на човешките стойности на практика ВЪЗПИТАВА подкрепя модела за една активна и дейна култура, която изважда най-добрите качества на всеки човек, разширява мисловните хоризонти и се отваря за проявите на духа.

Доброволчество

Доброволчеството е естественият израз на духа на обединение с живота и човечеството, проявявайки се на практика чрез стойности като неегоизъм, поемане на отговорност и търсене на общото добро. ОБЕДИНЯВА

Минали събития:

Библиотека:

Променяш ли себе си, променяш света!