НОВИЯТ АКРОПОЛ, БЪЛГАРИЯ

NA Bulgaria
Центърът на Новият Акропол в България е основан през 2007 г. от сегашния директор Антонин Винклер.

Своята дейност стартира през 2008 г., първата от които е била открита лекция за Египет в Университета “Св. Климет Охридски” през февруари 2009 г. със 130 посетители.

През 2009 центърът си намира своето първо седалище. Оттогава се премества още веднъж и в своето настоящо седалище организира повечето от дейностите си. Отварят се първите културни ателиета като художествено ателие, организират се първите културни мероприятия и излети за членовете.

От 2010 г. Новият Акропол България започва да организира и общественополезна дейност в областта на екологията и социалната дейност в полза на деца, лишени от родителска грижа.

Също така обогатява своята дейност със създаването на група театър, която провежда пиеси с културен, философски и митологичен характер.

През 2011 г. с обучението на първите преподаватели от редиците на своите български членове центърът разширява своята педагогическа дейност и отваря нови курсове по Сравнителна Философия на Изтока и Запада, Теологически Символизъм, Философия на Морала и други.