ДА НАУЧИШ И ДА СПОДЕЛИШ

Новият Акропол организира няколко типа образователни мероприятия - лекции, курсове, семинари и кръгли маси. Освен образователната част, се включват дискусии и възможността за споделяне на опит.

PermalinkGallery

Философски Уъркшоп: МИСЛЕНЕ – БЕЗПЛАТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

PermalinkGallery

Еко-лято на ВИТОША 2018

PermalinkGallery

Уъркшоп: SINGLETASKING – Живей тук и сега!