Бъдещи лекции

ДА НАУЧИШ И ДА СПОДЕЛИШ

Новият Акропол организира няколко типа образователни мероприятия - лекции, курсове, семинари и кръгли маси. Освен образователната част, се включват дискусии и възможността за споделяне на опит.

PermalinkGallery

Лекция: ЕТИКОТЕРАПИЯ

PermalinkGallery

Година с БГ традиции

PermalinkGallery

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

PermalinkGallery

КУРС: ПРАКТИЧЕСКА РЕТОРИКА

PermalinkGallery

Курс по практическа философия и психология

PermalinkGallery

Запишете за нашия n@-bulletin