Вселената като отговор

By |October 5th, 2015|

Човекът сам по себе си е въпрос, въпрос, който той отправя към самия себе си и към заобикалящата го Вселена.

Може да разбираме Вселената като съвкупност от природата, в която самият човек заема своето място. Когато говорим за нея по този начин, често губим главната идея, за която става дума. Говорим за Вселената и имаме […]

  • Permalink Gallery

    Големите промени започват от нас самите

Големите промени започват от нас самите

By |September 22nd, 2015|

Няма смисъл за пореден път да изброяваме трагичните ситуации, които засягат хора по целия свят, тъй като медиите отдавна са присвоили привилегията да ги разгласяват, а и защото като ги повтаряме, само правим злините по-големи, без реално да намираме решения.

Най-удивителното обаче е начинът, по който изначално се подхожда към тези ситуации или това как […]

СИМВОЛИ: Анкх

By |September 1st, 2015|

Анкх е вид кръст, чийто символизъм е изключително сложен и има многобройни значения. Откриваме го във всички религии и култури като изображение на Човека в точката на доближаване между Земята и Небето. Анкх е сред най-значимите символи на древните египтяни, известен също и като Crux Ansata (или Ansate), т.е. „Кръст с ръкохватка“. Той е […]

СИМВОЛИ: Пръстен

By |August 12th, 2015|

Пръстенът символизира силата на великите мъже и законовата власт, чийто печат носи.

В Гърция Зевс разрешава на Херакъл да освободи Прометей, като оставя върху ръката му желязна халка с парче скала от Кавказ в знак на подчинение на гръмовержеца. Всеки възел, който изцяло обхваща част от тялото, заключва неговите свръхестествени сили, пречейки на притежателя му […]

СИМВОЛИ: Петел

By |July 22nd, 2015|

Смелост е добродетелта, която японците и другите народи от далечния изток, приписват на петела. Китайската идеограма за петел е Ки – хомофонна на тази, означаваща благоприятен. Външният вид и поведението му символизират „пет добродетели“: гражданска добродетел заради гребена, с който прилича на мандарин; бойна добродетел заради шиповете на краката му; добродетел, свързана с куража, […]

С какво ни помага Философията?

By |June 23rd, 2015|

Изследваме Философията в търсене на мъдростта, която ни липсва, за да откриваме малко по малко законите, които ръководят живота и самите нас. Също така, за да можем да владеем себе си и да станем по-хармонични личности, така че да предложим на останалите резултата от нашия опит, спестявайки им, ако е възможно, ненужните страдания. За […]

СИМВОЛИ: Колесничар

By |June 17th, 2015|

Колесничарят символизира овладяването, себеконтрола и спокойствието на ума и на психиката, така непрестанно променящи се и нестабилни. Той намалява многообразието, достигайки ни от външния свят към вътрешното единство на волята.

Конете на колесницата са нашите инстинкти и желания. Те са четири в съответствие с броя на нивата, от които е изградена човешкия организъм. Според ученията […]

СИМВОЛИ: Гарван

By |May 27th, 2015|

Със своите черни пера и печален грач, гарванът, хранещ се с мърша, е птица на лошите поличби.

Той има същата репутация дори и в Китай, макар хората там да го смятат за символ на синовната признателност, тъй като е птица, която храни своите родители.

Гарванът се възприема като израз на семейната обич и в Япония. Считан […]

Защо трепери земята?

By |April 22nd, 2015|

 

Малко след пристигането ми в Лима, ми се случи, макар и не за първи път, да усетя земята да трепери. На този, както и на всеки друг впечатляващ природен феномен, нашето материално познание дава повече емпирични обяснения, отколкото философски и така изследването на целите, както и дълбоките корени на явлението биват удобно задушени в […]

СИМВОЛИ: Яйце

By |April 7th, 2015|

Яйцето само по себе си е универсален символ, тъй като то носи зародиша, от който ще произлезе цялото на една манифестация. Идеята, че вселената е произлязла от едно яйце, се споделя от почти всички древни цивилизации и култури. Първият човек също е произлязъл от яйцето, също като Праджапати.

Космическото Яйце, родено от първичните Води, се […]