СИМВОЛИ: Пръстен

By |August 12th, 2015|

Пръстенът символизира силата на великите мъже и законовата власт, чийто печат носи.

В Гърция Зевс разрешава на Херакъл да освободи Прометей, като оставя върху ръката му желязна халка с парче скала от Кавказ в знак на подчинение на гръмовержеца. Всеки възел, който изцяло обхваща част от тялото, заключва неговите свръхестествени сили, пречейки на притежателя му […]

СИМВОЛИ: Петел

By |July 22nd, 2015|

Смелост е добродетелта, която японците и другите народи от далечния изток, приписват на петела. Китайската идеограма за петел е Ки – хомофонна на тази, означаваща благоприятен. Външният вид и поведението му символизират „пет добродетели“: гражданска добродетел заради гребена, с който прилича на мандарин; бойна добродетел заради шиповете на краката му; добродетел, свързана с куража, […]

С какво ни помага Философията?

By |June 23rd, 2015|

Изследваме Философията в търсене на мъдростта, която ни липсва, за да откриваме малко по малко законите, които ръководят живота и самите нас. Също така, за да можем да владеем себе си и да станем по-хармонични личности, така че да предложим на останалите резултата от нашия опит, спестявайки им, ако е възможно, ненужните страдания. За […]

СИМВОЛИ: Колесничар

By |June 17th, 2015|

Колесничарят символизира овладяването, себеконтрола и спокойствието на ума и на психиката, така непрестанно променящи се и нестабилни. Той намалява многообразието, достигайки ни от външния свят към вътрешното единство на волята.

Конете на колесницата са нашите инстинкти и желания. Те са четири в съответствие с броя на нивата, от които е изградена човешкия организъм. Според ученията […]

СИМВОЛИ: Гарван

By |May 27th, 2015|

Със своите черни пера и печален грач, гарванът, хранещ се с мърша, е птица на лошите поличби.

Той има същата репутация дори и в Китай, макар хората там да го смятат за символ на синовната признателност, тъй като е птица, която храни своите родители.

Гарванът се възприема като израз на семейната обич и в Япония. Считан […]

Защо трепери земята?

By |April 22nd, 2015|

 

Малко след пристигането ми в Лима, ми се случи, макар и не за първи път, да усетя земята да трепери. На този, както и на всеки друг впечатляващ природен феномен, нашето материално познание дава повече емпирични обяснения, отколкото философски и така изследването на целите, както и дълбоките корени на явлението биват удобно задушени в […]

СИМВОЛИ: Яйце

By |April 7th, 2015|

Яйцето само по себе си е универсален символ, тъй като то носи зародиша, от който ще произлезе цялото на една манифестация. Идеята, че вселената е произлязла от едно яйце, се споделя от почти всички древни цивилизации и култури. Първият човек също е произлязъл от яйцето, също като Праджапати.

Космическото Яйце, родено от първичните Води, се […]

СИМВОЛИ: Нишка

By |March 23rd, 2015|

Символиката на нишката е свързана предимно с това, че съществува връзка както между всички състояния на съществуването, така и между тях и тяхната първопричина. Този символизъм е ясно изразен в Упанишадите, където нишка свързва този свят с останалите светове, както и с всички същества. Тази нишка е едновременно Атма и Прана. Тъй като е […]

МИТ: Персей

By |March 10th, 2015|

Аргоският цар Акризий имал дъщеря Даная, която се славела с извънредната си красота. Според едно от предсказанията на Делфийския оракул Акризий нямало да има син, а внук, от чиято ръка му било писано да загине. За да избегне злощастната си съдба, той решил да затвори дъщеря си Даная в обширни подземни покои, където никой […]

СИМВОЛИ: Орел

By |February 22nd, 2015|

Орелът е един от най-древните символи на човечеството. Гърците и персийците го посвещавали на слънцето като символ на възвишения дух, свързвайки го с висшия Бог на небето, представящ духовния принцип. За гърците Орелът бил емблемата на Зевс. За другидите пък той символизирал Всемогъщият, който ни наблюдава от по-високите духовни нива.

Орелът е дневна птица, чийто […]