• Permalink Gallery

    Лесното и трудното – съществуват ли наистина?

Лесното и трудното – съществуват ли наистина?

By |January 28th, 2013|

Обикновено правим това, което ни е лесно или това, което владеем добре. Въпреки това Сенека твърди: “Не се осмеляваме не защото нещата са трудни, те са трудни, защото не се осмеляваме.” За да растем, трябва да се изправим пред неизвестното. Защо да чакаме?

Лекотата сама по себе си не съществува. Ако попитаме отделните хора, кое […]

Свършва ли майският календар?

By |December 18th, 2012|

Въпросът не е лесен. Маите са имали два типично мезоамерикански циклични календара (Слънчев с 365 дни и Сакрален с 260 дни) и освен това са използвали “дългото броене”, което се състои от 5 цикъла:

Кин – ден
Винал – 20 дни
Тун – 360 дни
Катун – 7 200 дни
Бактун – 144 000 дни […]

За да расте твоята Душа

By |September 27th, 2012|

Не говоря за твоя Божествен Дух, който е и така не може нито да расте, нито да намалява, нито да се ражда, нито да умира, а за онази висша част в нас, която обикновено наричаме “душа”.

Всички знаят, че например физическите упражнения развиват мускулите и че при всяко учение трябва да се прилага упорито упражняване […]

  • Permalink Gallery

    Да бъдеш щастлив в свят на тревожност

Да бъдеш щастлив в свят на тревожност

By |August 15th, 2012|

Общоизвестно е, че живеем в свят, който преминава през една голяма криза. Свят, който постоянно се трансформира, който върви към дълбоки промени. За много от тях не подозираме, докато други вече се виждат и усещат. Тези промени са все по-интензивни, извършват се на всички нива – от икономическото и социалното, които засягат човешкото население, […]

55 години Новият Акропол

By |August 15th, 2012|

Новият Акропол отпразнува 55-тата си годишнина миналия месец в над 60 държави по целия свят!

От основаването му в Буенос Айрес (Аржентина) от проф. Хорхе Ангел Ливрага Рици идеята на Новия Акропол е да достигне всички краища на света. Започнал развитието си от едно малко ядро, Новият Акропол се развива с всяка следваща година и […]

Гласът на съвестта

By |August 2nd, 2011|

Философът изисква одобрение от своята съвест. Но внимавай, ученико, не наричай съвест твоите обикновени желания, твоите съмнения, твоите слабости, твоята несправедливост.

За да може съвестта да ни говори и да ни казва, кое е подходящо и кое не, трябва първо да я събудим като такава. Преди това е необходимо да обучим себе си в развиването […]

Аз имам идеи, ти имаш идеи, той има идеи…и после?

By |August 2nd, 2011|

Нашите идеи важат дотолкова, доколкото са добри и справедливи за нас и за всички и дотолкова, доколкото можем да ги обединим с най-добрите ни чувства, за да ги приложим след това по най-адекватния начин. Една отделна идея, без чувство и без последвало действие, е една обречена на смърт идея.

Опитът на всекидневния живот се наема […]

Интуиция и мистика

By |July 25th, 2011|

Под мистика ние не разбираме само съзерцателно отношение, а една интуитивна и интелигентна визия за света, която ни трансформира и ни кара да действаме съзнателно, в съгласие с природните Закони.

Как се постига тази интуитивна и интелигентна визия? Без съмнение това е една визия или възприятие, което отива отвъд интелектуалното и рационалното.

Душата е тази, която […]

Краката и главата

By |July 25th, 2011|

Четенето и ученето не са достатъчни, нито пък размишлението върху това, което е прочетено и научено. Човек трябва също така да знае как да действа съобразно това, което е научил умозрително и как всяко действие изисква продължителен процес на упражняване, докато то бъде доведено до съвършенство. Увереността и вярата в себе си са необходими, за […]

  • Permalink Gallery

    Еволюцията – необходимост за Душата

Еволюцията – необходимост за Душата

By |July 25th, 2011|

Без съмнение за нас, философите, идеята за непроменящо се човечество, изцяло подчинено на преследването на материални придобивки, не е приемлива…

За нас еволюцията е необходима и прекрасна; тя е път, който е толкова дълъг, колкото е нашето желание да се развиваме и ни отвежда толкова високо, колкото са силни скритите желания на духа ни, проявяващи […]