Свършва ли майският календар?

By |December 18th, 2012|

Въпросът не е лесен. Маите са имали два типично мезоамерикански циклични календара (Слънчев с 365 дни и Сакрален с 260 дни) и освен това са използвали “дългото броене”, което се състои от 5 цикъла:

Кин – ден
Винал – 20 дни
Тун – 360 дни
Катун – 7 200 дни
Бактун – 144 000 дни […]

За да расте твоята Душа

By |September 27th, 2012|

Не говоря за твоя Божествен Дух, който е и така не може нито да расте, нито да намалява, нито да се ражда, нито да умира, а за онази висша част в нас, която обикновено наричаме “душа”.

Всички знаят, че например физическите упражнения развиват мускулите и че при всяко учение трябва да се прилага упорито упражняване […]

  • Permalink Gallery

    Да бъдеш щастлив в свят на тревожност

Да бъдеш щастлив в свят на тревожност

By |August 15th, 2012|

Общоизвестно е, че живеем в свят, който преминава през една голяма криза. Свят, който постоянно се трансформира, който върви към дълбоки промени. За много от тях не подозираме, докато други вече се виждат и усещат. Тези промени са все по-интензивни, извършват се на всички нива – от икономическото и социалното, които засягат човешкото население, […]

55 години Новият Акропол

By |August 15th, 2012|

Новият Акропол отпразнува 55-тата си годишнина миналия месец в над 60 държави по целия свят!

От основаването му в Буенос Айрес (Аржентина) от проф. Хорхе Ангел Ливрага Рици идеята на Новия Акропол е да достигне всички краища на света. Започнал развитието си от едно малко ядро, Новият Акропол се развива с всяка следваща година и […]

Гласът на съвестта

By |August 2nd, 2011|

Философът изисква одобрение от своята съвест. Но внимавай, ученико, не наричай съвест твоите обикновени желания, твоите съмнения, твоите слабости, твоята несправедливост.

За да може съвестта да ни говори и да ни казва, кое е подходящо и кое не, трябва първо да я събудим като такава. Преди това е необходимо да обучим себе си в развиването […]

Аз имам идеи, ти имаш идеи, той има идеи…и после?

By |August 2nd, 2011|

Нашите идеи важат дотолкова, доколкото са добри и справедливи за нас и за всички и дотолкова, доколкото можем да ги обединим с най-добрите ни чувства, за да ги приложим след това по най-адекватния начин. Една отделна идея, без чувство и без последвало действие, е една обречена на смърт идея.

Опитът на всекидневния живот се наема […]

Интуиция и мистика

By |July 25th, 2011|

Под мистика ние не разбираме само съзерцателно отношение, а една интуитивна и интелигентна визия за света, която ни трансформира и ни кара да действаме съзнателно, в съгласие с природните Закони.

Как се постига тази интуитивна и интелигентна визия? Без съмнение това е една визия или възприятие, което отива отвъд интелектуалното и рационалното.

Душата е тази, която […]

Краката и главата

By |July 25th, 2011|

Четенето и ученето не са достатъчни, нито пък размишлението върху това, което е прочетено и научено. Човек трябва също така да знае как да действа съобразно това, което е научил умозрително и как всяко действие изисква продължителен процес на упражняване, докато то бъде доведено до съвършенство. Увереността и вярата в себе си са необходими, за […]

  • Permalink Gallery

    Еволюцията – необходимост за Душата

Еволюцията – необходимост за Душата

By |July 25th, 2011|

Без съмнение за нас, философите, идеята за непроменящо се човечество, изцяло подчинено на преследването на материални придобивки, не е приемлива…

За нас еволюцията е необходима и прекрасна; тя е път, който е толкова дълъг, колкото е нашето желание да се развиваме и ни отвежда толкова високо, колкото са силни скритите желания на духа ни, проявяващи […]

  • Permalink Gallery

    Философията, Човекът и Природата

Философията, Човекът и Природата

By |July 25th, 2011|

Интервю с Проф. Делиа Стайнберг Гузман
Президент на “Новият Акропол”

Каква е връзката между философията и природата?
Ако гледаме на философията в най-широкия ѝ смисъл като любов към мъдростта, ние трябва да включим в тази мъдрост и всички закони на природата. Ето защо ние не можем да пренебрегнем тези закони. Това, което трябва да направим, е да […]