Често Задавани Въпроси

ВЪПРОС 1: Как да се запиша за ЛЕКЦИЯ? Необходимо ли е да си запазя място предварително?
ВЪПРОС 2: Кога и как мога да се запиша за КУРСА по ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ?
ВЪПРОС 3: Колко време трае една ЛЕКЦИЯ?
ВЪПРОС 4: Ще получа ли сертификат при завършване на КУРСА по ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ?
ВЪПРОС 5: Искам да участвам като доброволец във вашите проекти. Как мога да се включа? Трябва ли да стана член на организацията?
ВЪПРОС 6: Какви доброволчески мероприятия организирате?
ВЪПРОС 7: Как мога да стана член на Новия Акропол?