Антонин Винклер

antonin-vinkler Роден през 1973 година в град Хранице, Чехия.

Образование
Антонин Винклер (Antonin Vinkler) e завършил строителен техникум – специалност строителство. След това е следвал немски език и философия във философския факултет в Университета в Бърно, Чехия.

Говори чешки, български, немски и испански, както и английски на основно ниво.

Дейности в Новият Акропол
В Новият Акропол е влязъл през януари 1994 година. Успешно е завършил курсове от учебната програма на Новият Акропол, занимавайки се предимно с изследвания в областта на Философията, Психологията, Теологическия символизъм. От 1996 се занимава с преподавателска дейност.

В продължение на седем години е ръководил един от клоновете на Новият Акропол в Чехия.

Автор е на много статии в областта на: древните цивилизации, свещените текстове, сакралната архитектура и философията, публикувани на чешки и испански език.

България
В България е основал местния клон на Н.А. през 2007 година. Оттогава води много курсове по сравнителна философия, история и психология. Организира художествени ателиета и практически уъркшопи в областта на театъра и изобразителното изкуство. Организира също групи доброволци, които се занимават с благотворителни дейности и проекти: екология и социална помощ за деца с увреждания или лишени от родителска грижа.