kurs
 
Учебната програма се състои от няколко последователни степени. Завършването на първата е необходимо условие за членство. Програмата е актуализация на традиционните знания и формативно изследване, което свързва по сравнителен начин Класическия хуманизъм, Науките, Изкуствата, Религиите и Философиите. Това отваря път на познанието за Законите на Природата и Човека.

СТЕПЕНИ

І
Курс по сравнителна философия на Изтока и Запада

ІІ
Въведение в мъдростта на Изтока, Психология
Теологически Символизъм, Философия на морала
История на античната философия, История на средновековната философия

ІІІ
Въведение в мъдростта на Изтока II, Реторика
Сравнителна религия
История на нововековната философия
Философия на науката
Упражнения по психология

ІV
Метафизическа естетика
История на съвременната философия
История на ориенталската философия
Диалектика
Сравнителна религия ІІ

V
Сравнителна религия ІІІ
Древни езици
Антропогенеза


Космогенеза

VІІ
Астрология
Алхимия