Избери Добродетел
Да станеш добър човек е много трудна задача. Но да подобриш едно качество в себе си е много по-лесно. Завърти колелото и избери за себе си добродетел за днешния ден. Ако всички го направим, светът ще стане по-добър.

Как да използваш Колелото на Добродетелите?

1. Завърти колелото с мишката, за да откриеш коя добродетел трябва да практикуваш (задръж бутона на мишката върху колелото, отдръпни я и пусни бутона).

2. Прочети цитата.

3. Практикувай падналата се добродетел през целия ден!

Цитатът ще ти помогне.