НОВИЯТ АКРОПОЛ, БЪЛГАРИЯ

NA Bulgaria

2007

Центърът на Новия Акропол в България е основан през 2007 г. от настояшия директор Антонин Винклер.

През октомври 2007 г. НА-БГ получава своята официална съдебна регистрация като Сдружение с нестопанска цел.

2008

Своята дейност стартира през февруари 2008 г., първата от които е открита лекция за Египет в Университет “Св. Климет Охридски”, със 130 посетители.

През юли се записват първите членове на организацията.

2009

Центърът намира своето първо седалище. Отварят се първите културни ателиета като художествено ателие, организират се първите културни мероприятия и излети за членовете.

2010

Новият Акропол България започва да организира и общественополезна дейност в областта на екологията (почистване в парковете на столицата) и социалната дейност в полза на деца, лишени от родителска грижа.

Също така обогатява своята дейност със създаването на театрална група, която провежда пиеси с културен, философски и митологичен характер.

2011

С обучението на първите преподаватели от редиците на своите български членове центърът разширява своята педагогическа дейност и отваря нови курсове по Практическа Философия, Психология, Теологически Символизъм, Философия на Морала и други.

2012

Благодарение на многогодишната си образователна и доброволческа дейност Новият Акропол става по-известен в културния живот на София – следват няколко покани в телевизионни и радио предавания.

Започва и участие във философски, културни и доброволчески фестивали.

2013

Нарастващият брой активни членове и привърженици налага необходимостта центърът да се премести в по-голям офис на ул. Генерал Гурко, който позволява ежедневното провеждане на различни курсове, лекции, ателиета, дискусии, уъркшопи, семинари и тържества.

2015

Новият Акропол отбелязва голям ръст сред посетителите на публични лекции, които стават традиционен елемент в културния живот на столицата.

Нарастващият брой доброволци, които се включват в екологичните и социални проекти води до вдигане на нивото на организация на доброволческите групи и техните проекти.

2016

Все по-често са канени представителите на Новия Акропол в големи медии като БНР, с цел допринасяне философски за решаването на актуалните проблеми в света като бежанци, тероризъм, преодоляване на страха, формиране на характера и др.

За първи път Новият Акропол посрещна телевизионен екип и в своя офис.

2017

Новият Акропол отбелязва своя 60 годишен Юбилей в световен мащаб и българският клон отбелязва своята 10-та годишнина.

Започва издателската дейност и през 2017 г. Н.А. издава своята първа книга на български език (едновременно първата книга на Х.А. Ливрага на български: “Елементали – духове на природата.” ).

Новият Акропол в сътрудничеството с “Природен парк Витоша” става осиновител на една от туристическите пътеки на Витоша, където на доброволческа база извършва работи свързани с техническа поддържка на алеята.