ДА НАУЧИШ И ДА СПОДЕЛИШ

Новият Акропол организира няколко типа образователни мероприятия - лекции, курсове, семинари и кръгли маси. Освен образователната част, се включват дискусии и възможността за споделяне на опит.

PermalinkGallery

Курс по практическа философия и психология

PermalinkGallery

Отворено философско четене 2018

PermalinkGallery

Уъркшоп: Цялостна Личност според К. Г. Юнг

PermalinkGallery

Уъркшоп: Сократ и Умението да водим Диалог

,

PermalinkGallery

Вечер с Виктор Франкъл

,

PermalinkGallery

СЕРТИФИЦИРАН КУРС: ПРАКТИЧЕСКА РЕТОРИКА

PermalinkGallery

Курс: УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМОЦИИТЕ

PermalinkGallery

Интензивен Курс по Креативно Мислене

PermalinkGallery

Уъркшоп: SINGLETASKING – Живей тук и сега!