Символи

СИМВОЛИ: Колесничар

By |June 17th, 2015|

Колесничарят символизира овладяването, себеконтрола и спокойствието на ума и на психиката, така непрестанно променящи се и нестабилни. Той намалява многообразието, достигайки ни от външния свят към вътрешното единство на волята.

Конете на колесницата са нашите инстинкти и желания. Те са четири в съответствие с броя на нивата, от които е изградена човешкия организъм. Според ученията […]

СИМВОЛИ: Гарван

By |May 27th, 2015|

Със своите черни пера и печален грач, гарванът, хранещ се с мърша, е птица на лошите поличби.

Той има същата репутация дори и в Китай, макар хората там да го смятат за символ на синовната признателност, тъй като е птица, която храни своите родители.

Гарванът се възприема като израз на семейната обич и в Япония. Считан […]

СИМВОЛИ: Яйце

By |April 7th, 2015|

Яйцето само по себе си е универсален символ, тъй като то носи зародиша, от който ще произлезе цялото на една манифестация. Идеята, че вселената е произлязла от едно яйце, се споделя от почти всички древни цивилизации и култури. Първият човек също е произлязъл от яйцето, също като Праджапати.

Космическото Яйце, родено от първичните Води, се […]

СИМВОЛИ: Нишка

By |March 23rd, 2015|

Символиката на нишката е свързана предимно с това, че съществува връзка както между всички състояния на съществуването, така и между тях и тяхната първопричина. Този символизъм е ясно изразен в Упанишадите, където нишка свързва този свят с останалите светове, както и с всички същества. Тази нишка е едновременно Атма и Прана. Тъй като е […]

СИМВОЛИ: Орел

By |February 22nd, 2015|

Орелът е един от най-древните символи на човечеството. Гърците и персийците го посвещавали на слънцето като символ на възвишения дух, свързвайки го с висшия Бог на небето, представящ духовния принцип. За гърците Орелът бил емблемата на Зевс. За другидите пък той символизирал Всемогъщият, който ни наблюдава от по-високите духовни нива.

Орелът е дневна птица, чийто […]

СИМВОЛИ: Лотос

By |February 4th, 2015|

В Ориента това цвете има различни символични значения, но основните му характеристики произтичат от факта, че цъфти в застояли и мътни води, а чистотата на цветовете му остава незасегната от тях. Издигайки се от тъмнината, за да разцъфне, обляно от слънчева светлина, това цвете е символ на духовната реализация. Както космическото яйце, така и […]

СИМВОЛИ: Смарагд

By |January 14th, 2015|

Смарагдът е камъкът на зелената светлина, която го дарява едновременно с езотерично значение и възобновяеми сили. В Централна Америка камъкът е бил асоцииран с дъжда и кръвта, както и с всички символи на лунния цикъл. Той се смята и за знак на плодородието. Ацтеките го асоциирали с птицата кецал, символ на възраждащата се пролет, […]

СИМВОЛИ: Крила

By |December 29th, 2014|

Крилата са символ на лекотата, духовността, на възможността да полетиш и да се издигнеш към небето. Крилата са израз на стремежа на душата към състояние, по-възвишено от човешкото или с други думи – на стремежа да се издигне над човешката природа. Крилата се свързват с когнитивните способности, въображението, мисълта, свободата и победата.

Според индусите крилата […]

СИМВОЛИ: Слон

By |November 19th, 2014|

Слонът, в глобален смисъл, е символ не само на физическата мощ, но и на менталната и духовна сила. В индуската традиция слонът се асоциира с образа на Ганеша, син на Шива и Парвати, символ на интелекта. Неговото човешко тяло изобразява микрокосмоса и материалния свят, а главата му на слон символизира макрокосмоса и непроявеното. Той […]

СИМВОЛИ: Шах

By |October 29th, 2014|

Въпреки че произходът на шаха е все още неизвестен и мистериозен, е почти сигурно, че той е възникнал на изток, макар и на запад да са завладени от него. Знае се и че в началото играта на шах е била част от стратегията на воините и поради тази причина е била приложена при Кшатриите […]