asamblea2015

ОБЩИ ДЕКЛАРАЦИИ на МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ НОВИЯ АКРОПОЛ (МОНА)

Декларация 2016
Декларация 2015
Декларация 2014
Декларация 2013
Декларация 2012
Декларация 2011
Декларация 2010
Декларация 2009
Декларация 2008