Обща Декларация 2008

asamblea2012

През 2008 г. на своята годишна среща в град Сан Салвадор (Салвадор), Общото събрание на МОНА (Международна организация Нова Акрополис) иска да подчертае следното:

През миналата 2007 година тя навършва петдесет години на непрекъснати дейности в служба на философската мисъл, култура, международно разбирателство, толерантност и защита на околната среда.

Ето защо решава:

а) Да потвърди намерението си да продължи да работи за развитието на философията като начин на живот, с цел постигане на по-високо ниво на социална съвест и самопознание. Също така да продължим да действаме в областта на културата, тъй като, както вече посочихме в много случаи, културните прояви на човечеството осигуряват основа за по-добри човешки взаимоотношения и по-добро разбиране и сближаване между народите. И да продължи да насърчава доброволчеството като израз на безкористност и солидарност между различните части на обществото, които ще помогнат за укрепване на връзките на хармоничното съжителство и уважение в рамките на взаимното сътрудничество и подкрепа.

б) Да продължи да развива Международните си Програми, които съчетават дейности, свързани с изкуството, музиката и хуманитарните науки, изграждането на характера и развитието на сила на волята, както е отразено в Годишника, който се раздава на всяко Общо събрание, съдържащ всички дейности, предприети от МОНА в над петдесет страни по света.

в) Да засили доброволческите дейности, които провежда, независимо дали самостоятелно, или в сътрудничество с ГЕА (Група за Активна Екология). Тези дейности се провеждат в различни части на света не само по отношение на защитата на природата и екологичното равновесие, но също така и в програмите за помощ и спасителните операции при природни бедствия, като земетресението в Перу, или при създаването на Програмата за сътрудничество и координиране на стандарти в операции по търсене и спасяване на изчезнали хора – Хестия 2007.

г) В рамките на Световния ден на философията, който по инициатива на ЮНЕСКО се чества по цял свят, МОНА е създала широкообхватна програма от дейности, свързващи философията на изкуствата, историята и насърчаването на философски ценности и идеи, като допълнение към другитете си широкообхватни дейности, които също са включени в Годишника, публикуван от институцията.

д) Да подчертае подкрепата на МОНА за отбелязването на Шестдесетата Годишнина от Всеобщата Декларация за Правата на Човека (1948-2008), подкрепяна от Обединените Нации и Европейския съюз, който обяви 2008 за Европейска Година на Междукултурния Диалог.

е) Важно е да се отбележи, че МОНА е взела участие в редица значими международни събития по покана на Организацията на обединените нации (ООН) и Организацията на американските държави (ОАД). По-специално МОНА е част от Консултативния комитет на Интер-американската Програма по Обучение на Демократични ценности и практики на ОАД, заедно с други международни организации, работещи в Латинска Америка в областта на “гражданското образование”. През последните години МОНА е била канена неколкократно да вземе участие в Световната конференция на Неправителствените организации, организирани от Отдела на ООН за Публична Информация.