Обща Декларация 2009

asamblea2012

На годишната среща за 2009 г. в град Бол, на остров Брач (Хърватия), Общото събрание на МОНА (Международна организация Нова Акропола) декларира, както следва:

Изправени пред кризата, която избухна в целия свят, Общото събрание на МОНА желае да изрази своята загриженост относно факта, че кризата са не само материалните последици, с катастрофални резултати върху световната икономика, но също така и повлияването на основните ценности, които се формират на самата основа на човешкото съжителство.

Ето защо решава:

а) Да потвърди убеждението си, че философското познание е един от основните начини за укрепване на ценностите и насърчаване на стоическо отношение към превратностите на живота, което помага на хората да се изправят пред нещастията с по-голям самоконтрол и спокойно състояние на ума.

б) Да напомни, че етимологически терминът “криза” означава “промяна” и че като такъв, всеки “обрат на събитията” е съществена възможност да се направи преглед 0както лично, така и колективно, който може да ни помогне да разграничим това, което е трайно и валидно от онова, което е отминаващо и излишно. Както отбелязва Алберт Айнщайн, когато става дума за кризи, “Нека не се преструваме, че нещата ще се променят, ако ние продължаваме да правим едни и същи неща. Кризата може да бъде истинска благословия на всеки човек, на всяка нация. Защото всички кризи носят напредък. Креативността се ражда от страданието, точно както деня се ражда от тъмната нощ. Във време на криза се изобретява, открива и се раждат велики стратегии.”

в) Въпреки това голяма част от човечеството е мизерстваща и кризата, далеч не действаща като стимул, може да причини то да потъне още повече в бедност. С оглед на това, чрез своите центрове в повече от петдесет страни по света, МОНА е в състояние да предложи значителна помощ, чрез предоставяне на материална, психологическа и духовна подкрепа за най-нуждаещите се, за да им помогне да преодолеят кризата по-ефективно.

г) В рамките на Световния ден на философия, който е инициатива на ЮНЕСКО, която се провежда всяка година, МОНА ще продължи, така както е правила в продължение на повече от три последователни години, да разработва широкообхватна програма на възпоменателни дейности, свързващи философията с изкуствата, историята и насърчаването на философски ценности и идеи, които предлагат разнообразна гама от дейности, както е показано в Годишника, публикуван от институцията.

д) Общото събрание на МОНА отново изразява своето убеждение, че е налице необходимостта да продължава да защитава околната среда като съществена подкрепа за човешките същества и естествената среда, в която те могат да развият своя потенциал, а също и да се развие съзнанието, че Земята е общ дом на човечеството. Съответно във всички страни, където МОНА има центрове, трябва да направят особени усилия за насърчаване на екологичното равновесие чрез курсове и лекции за повишаване на екологичното съзнание и преди всичко, чрез конкретни и практически действия за опазване на природната среда, като засаждане на дървета, грижа за почистването на околната среда, както и оказване на помощ в случаи на бедствия, независимо дали са естествени или антропогенни.

е) Както е решено на Общото събрание от предходната година, МОНА ще продължи да участва в международни прояви по покана на Организацията на обединените нации и Организацията на американските държави (ОАД), които са предвидени в Програмата за Действия за предстоящия период. По-специално тя ще продължи да дава своя принос като член на Консултативния комитет на Интер-американската Програма по Обучение на Демократични ценности и практики на Организацията на американските държави заедно с други международни организации, работещи в Латинска Америка в областта на “гражданското образование”.