Обща Декларация 2013

asamblea2013

 

А) Имайки предвид
Социалната деструктура, която се среща на много места в света и фракционната борба, която причинява тревожно влошаване в отношенията между хората.

Общото събрание обявява, че
Става все по-необходимо и належащо да възстановим етическите стойности, които представляват стълбовете на хармоничното съжителство между човешки същества, за да спомогнат за съзнаването на “великото човешко семейство”. За да може това разсъждение да бъде повече от просто една теоретична концепция без всякакво практическо приложение, МОНА би трябвало да насърчи възстановяването на трайни ценности и човешки добродетели във всички свои дейности.

Б) Имайки предвид, че
Никой не може да не е наясно, че ние живеем в един свят на криза, един свят на големи промени, в двете посоки – екологично и социално.

Общото събрание
Припомня на всички членове и обединени страни от МОНА, че е необходима “екологична морска промяна”, която ще отхвърли ирационалната експлоатация на природните ресурси на планетата и алармира хората за неконтролираната индустриализация,
която доведе до глобалното затопляне на Земята с катастрофалните последици, че това е довело до топенето на полярните шапки и повишаването на морското равнище и на нивото на океана.

В социален аспект ние трябва да имаме предвид, че 21-ви век ще бъде век на глобалните миграции в търсене на нови хоризонти за препитание, резултиращо в изкореняването на общества и семейства. Съответно, Новият Акропол трябва да работи ефективно във всички страни, в които осъществява дейности за смекчаване на “дехуманизацията на обществото”. Международните програми, насочени към опазване на околната среда, следва да засилят усилията си, за да повишават сътрудничеството си с други институции.

В) Имайки предвид, че
Нуждата от изготвяне на предложения за създаване на алтернативни решения,които съвпадат с тези, препоръчани от различни международни организации, е належаща, за да се генерира съгласуваност, МОНА отново подчертава спешната необходимост да приложи програмите си за действие и дейности за насърчаване на братство и толерантност, знания и всестранно развитие на човешките същества.

Общото събрание е съгласувано
С факта, че тези идеи са тясно свързани с трите области на действие, които МОНА предлага както на индивидуално, така и на социално
ниво: Философия, Култура и Доброволчество.

Г) Да се има предвид
Успехът, постигнат през последните няколко години по време на честването на Световния ден на философията.

Общото събрание заявява решимостта си
да продължи да извършва дейностите, свързани със Световния ден на философията, подпомогнат от ЮНЕСКО за десетата годишнина от това събитие, спомняйки си, че този ден се състои всяка година на третия четвъртък на месец ноември, подчертавайки важността, която философията има в нашето ежедневие и необходимостта да влияем конструктивно на света и на проблемите, засягащи човечеството, както е обявено по-рано. Да припомним, че в МОНА има повече от 50 страни-членки, които съдържат философско и житейско проявление на различни култури, обичаи и език, давайки допълнителна стойност към Световния ден на философията, тъй като във всяка една от хилядите местни, регионални и национални асоциации, които допълват МОНА, се извършват значителни дейности, изразяващи се в срещи, лекции, философски дебати, артистични и културни събития.

Д) Да се има предвид
Големият брой дейности, извършвани в рамките на насърчаването на четенето и създаването на читателски клубове в различни страни-членки на МОНА

Общото събрание декларира решимостта си
Да продължи с тези дейности, насърчавайки интереса към четенето, особено сред младите.

Е) Да се има предвид, че
Технологично най-напредналите страни в областта на астрономията вече са открили и предупреждават за заплахата през тази година от една от най-експлозивните слънчеви електромагнитни радиационни бури през последните векове на научната история, както и за приближаването на това, което е наричано от НАСА “Близки обекти до земята” като група от астероиди, които, преминавайки в близост до Земята, могат да доведат до природни бедствия.

Общото събрание обявява решимостта си
Да вземе всички необходими предпазни мерки и да разсъждаваме като философи и граждани относно отношенията между нашата планета, и Слънчевата система като цяло.