Обща Декларация 2014

asamblea2014

A) Общото Събрание на МОНА отново потвърждава своята решимост да насърчава философското знание и да превърне практикуването на философията в ежедневен начин на живот. Като източник на етнически и граждански стойности, тази практическа философия би могла да доближи човешките същества до едно хармонично съжителство и солидарност и да помогне на човечеството да се справи по-ефективно с глобалната криза, пред която е изправено.

В тази връзка Общото Събрание препоръчва на асоциациите членки на МОНА да започнат съвместни програми в областта на Философията, Културата и Доброволчеството по начини, които биха подчертали стойността на човешкото достойнство.

Б) Учебната Програма на Философската Школа по Класически Начин е още един пример за значимата образователна работа, която се извършва от МОНА по цял свят.

Тъй като приоритетът на човешките същества е да подобряват себе си в рамките на уважение и братство за насърчаване развитието на едно по-добро общество, Общото Събрание препоръчва на асоциациите членки на МОНА да популяризират развитието на различните нива на тази Учебна Програма в нейните степени: Експерт, Специалист и Учител.

В) Общото Събрание признава забележителната хуманитарна и философска работа на Новият Акропол в повече от двеста центрове по целия свят, чиято ефективност е била оценена от няколко големи публични и частни институции.

Ето защо Общото Събрание препоръчва на асоциациите членки на МОНА да продължават с формирането на социално действащи групи в подкрепа на мъже и жени в затруднено или бедствено положение. За тази цел трябва да се даде предимство на системите за обучение и образование, създадени от Новият Акропол, за да се продължи с предоставянето на реална и ефективна помощ в различните части на света, където организацията действа.

Г) Дейностите, извършени през последната една година от различните организации и асоциации към МОНА в областта на опазването на околната среда, са наистина похвални, както може да се види в годишника, представен на това Общо Събрание.

Ето защо Общото Събрание напомня на всички асоциации членки на МОНА за необходимостта от опазването на нашата планета, Земята, а също така да продължават със своите образователни и конкретни дейности в областта на екологията и на околната среда. В този смисъл Общото Събрание препоръчва да се вземат под внимание номинациите на Програмата на ООН за околната среда (ЮНЕП) за победители на Наградата на Земята 2014, която има за цел да възнагради и утвърди действията и ръководството, оказали положително влияние върху околната среда.