ОБЩО СЪБРАНИЕ 2015 НА МОНА. АНТИГУА ГВАТЕМАЛА (ГВАТЕМАЛА)
ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ

asamblea2015

А) Общото Събрание на МОНА отново потвърждава своята решимост да предоставя достъп за всички до философско познание и да направи практикуването на философията крепост срещу насилието и моралните злини, които засягат обществото на нашето време. Общото Събрание също възнамерява да продължи да насърчава етическо възстановяване, като предоставя опита на трансцендентни стойности, които могат да доведат до дълбоко обновление на човешките същества.

Ролята на Общото Събрание е следователно да предаде не само етическо вдъхновение, но също да насърчава и практическото приложение на някои основни линии на действие във всяка от националните асоциации, които са изграждащи части на МОНА.

Затова Общото Събрание съветва асоциациите членки на МОНА да изпълняват учебни програми, свързани с философия, култура и доброволчество и да развиват голямо разнообразие на дейности с философски фокус. Целта на тези програми и дейности е не единствено да учат или да прилагат положителни и конструктивни действия за благото на обществото или природата, но също и да запознават с нуждата от повишаване на осведомеността за дейности, които са вредни за обществото или природата.

Б) Общото Събрание припомня, че учебните програми на МОНА като философска школа по класическия начин са основани на нуждата за развитие на човешките същества, с цел да бъде подобрено обществото и околната среда чрез щедра нагласа за допринасяне към общото благо.

В) Общото Събрание признава положителния принос на МОНА по света и препоръчва да се продължи с ценната социална и културна дейност, която е извършвала през изминалата година. Общото Събрание също препоръчва да се продължи със сътрудничеството и активното участие на други публични и частни институции и организации с цел укрепване на необходимата синергия между организации, занимаващи се с философия, култура и доброволчество.

Затова Общото Събрание препоръчва да се продължи с развиването на работни екипи и групи за социално действие, които могат да допринесат за развитието и образоването на човешките същества, както и да спомогнат за опазването и подобряването на планетата Земя и човешките общества.

Д) Общото Събрание одобрява дейностите, извършени през изминалата година от различните организации и асоциации, работещи заедно с МОНА в сферата на опазване на околната среда и философското и социално образование и обучение, както може да бъде видяно в Годишника с дейности, който бе представен на Общото Събрание.

МОНА припомня, че изследването, което провежда в различни области на познанието, помага за укрепването на най-важната част от човешкото същество, развивайки разбирането, интуицията и волята, нужни, за да се освободим от егоизма, материализма, фанатизма, насилието и моралния упадък. По този начин тя вярва, че може да допринесе за повишаване на личната и колективна осъзнатост за живеенето заедно – в братство, което е един от фундаменталните критерии за създаване на бъдещето за Човечеството, както е изложено в първия от основополагащите принципи на МОНА.