Доброволчество, което обединява

voluntar1

“Доброволчеството е активно становище към живота, когато благородните намерения са осъществени с воля, когато възвишените идеи са оформени с ръце в полезни дела, за които не се очаква признание.” Антонин Винклер

Новият Акропол, освен това че цялата му организация работи на доброволческа база, организира специфични доброволчески проекти в следните области:

 • хуманитарна помощ
 • екология
 • социална помощ
 • гражданска защита
 • здравеопазване
 • образование
 • поддръжка и грижа за културни паметници
 • помощ при катастрофи и бедствия
Подготовката на доброволци представлява една от най-важните части от нашата работа и винаги включва както етично, така и техническо обучение и подготовка. Това води до ефективни резултати.

Само през 2017 г. в света са били проведени:
3 754 доброволчески проекта, в директна полза на 1 050 717 бенефициери, при участието на 48 584 доброволци и с 4 373 754 часа доброволчески труд.

Проекти в България

ЕКОЛОГИЯ

Новият Акропол България в сътрудничество със Столична Община организира почистване на парк Борисова градина в рамките на кампанията “Пролетно почистване” ежегодно от 2010 г. насам (повече на: sredec-sofia.org)

voluntar1

В сътрудничество с “Мисия кестен” организираме редовно от 2011 г. есенна екологична помощ за кестенови дървета в парковете на София, отстранявайки заразената шума, опасна за живота на дърветата.

voluntar1

СОЦИАЛНА ПОМОЩ

От 2010 г. помагаме на деца, лишени от родителска грижа. Посещаваме детски домове с разработена педагогическа програма, която включва под забавна форма много практически занимания, които подпомагат креативността, комуникацията, самоконтрола, емоционалното развитие и други елементи. Нашата помощ включва и материална подкрепа на детските домове.

Домове, с които сме работили или работим: Детски дом в село Разлив, Детски дом “Св. Йоан Рилски” в София, Детски дом в Правец, Дом за деца с умствена изостаналост – София.

За участието в проектите с деца се изисква предварително обучение от нашия екип.

voluntar1

НА КАКВО НИ УЧИ ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО:

 • развива чувството за отговорност към света, в който живеем;
 • развива чувството за солидарност, съпричастност и принадлежност;
 • допринася за изграждането на гражданско и обществено съзнание;
 • чрез директен опит развива оптимизма, че винаги може да се направи нещо полезно;
 • обединява ни с природата, с другите хора, с всички живи същества.

СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ, НЯМА НИЩО ПО-ЕСТЕСТВЕНО!

Доброволчеството е съюз на Сърцето, Волята и Ръцете; на Добротата на сърцето, на Ефективността на волята и на Готовността на ръцете да бъдат активни в полза на другите и на природата.