Езотерично тълкуване на мита за Херакъл

Езотерично тълкуване на мита за Херакъл

Езотерично тълкуване на мита за Херакъл

08 10, 2019
Категория - Образование

За първи път включихме в нашите отворени лекции темата за Херакъл, за да вдигнем воала на алегорията и да открием дълбоки философски, психологически и морални идеи, заложени в прочутия мит за Херакъл (Херкулес).
След преразказването на славния мит за героя и неговите 12 подвига, анализирахме всяка една от работите и открихме дълбок психологическо-морален символизъм, който събуди много оживен дебат. Разбрахме прекрасно, че древните митове, специално геройските, имат тясна връзка с нашите животи и могат да ни принесат богати и главно полезни познания за това как да изминем своя собствен геройски път към себе си и своята реализация в живота.

  • Сподели:

Предстоящи събития