Философия, която освобождава

Philosophy 2

“Философията е музика, която се свири с душата. Тя не е просто едно трупане на знания и данни, а е една хармонична конструкция, която свързва нещата и им придава смисъл, изкачва ги до местата, където нещата имат смисъл, и невидима есенция ни изпълва сърцето.”
Хорхе Анхел Ливрага, основател на Международна Организация Новия Акропол

В Новия Акропол възстановяваме едно традиционно схващане за философията като:

Любов към Мъдростта

Философията като Любов към Мъдростта, която е част от човешката природа, а не нещо изключително и елитарско;

Синтез на човешкото познание

Философията като синтез на човешкото познание, а не като още една специалност повече;

Път към цялостно познание

Философията като път към цялостно познание, започвайки от познанието за себе си и достигайки до най-големите истини за вселената и нейните закони.

Наука и изкуство да живеем

Философията като наука и изкуство да живеем, която се опира на правилно мислене, чувстване и действие, като съзвучието между теория и практика;

ЦЕЛ

Целта на нашата философия е човек да обогатява и развива себе си, разширявайки своите умствени хоризонти и задълбочавайки своето съзнание, способно да откликне позитивно на най-смелите стремежи и най-възвишените идеи, които открива както във вселената, така и в дълбините на душата си. Философията ни води до вътрешните ценности и ни подготвя да се справим с трудностите в живота. Освен индивидуалното развитие ни учи на справедливо съжителство с останалите, на ангажиран протагонизъм в обществото и на екологична отговорност към природата.

МЕТОД

Методът ни се заключава както в системното, сравнително изследване на много философски, психологически, религиозни, исторически, научни и художествени теми, подредени в последователна редица от курсове (виж нашата учебна програма), така и в практикуването на наученото, в практическото приложение на етичните принципи в ежедневния морал, на психологическите познания чрез упражнения по психология, на артистичните и художествените умения в нашите ателиета и т.н.

ИЗТОЧНИЦИ

Черпим от много мисловни течения от Запада и Изтока, които са били движеща сила за човешкото развитие, сред които можем да споменем: питагоризъм, платонизъм, неоплатонизъм, стоицизъм, ученията на Буда, Конфуций, Упанишади и Бхагавадгита, Бруно и Кант, както и от новите синтези на Е.П. Блаватска и Хорхе Ливрага и от още много други.

ФОРМА

Нашата философия черпи от древни и модерни традиции като смятаме за важно формата и методите на развитието да са нови, актуални, приспособени към нуждите на човека от ХХI век.
Изисквания: Предлагаме философия под форма, която е разбираема и достъпна за всеки, който изпитва жажда за истината, без необходимост от предварително философско или научно образование.