На 16 декември членовете на Новия Акропол България отпразнуваха заедно коледните празници: припомниха си философските корени на празника свързан със зимното Слънцестоене, насладиха се на жива музика с коледни мотиви, оцениха победителите на ежегодния фотоконкурс и споделиха не само малките физически подаръци, а и много спомени от съвместното изследване, културните преживявания и много опитности от доброволческите проекти през изминалата 2018 г.

 

Новият Акропол организира в световен мащаб дейности в три области: Практическа философия, като начин за цялостно развитие на човека; Култура, като средство за събуждане на духовността; Доброволчество, като активно и отговорно участие в обществения живот.