На пети декември по повод Международния Ден на Доброволчеството Природен Парк “Витоша” благодари на всички организации, сътрудничащи в проекта “Осинови алея”. Новият Акропол също имаше честта да участва в ролята на осиновител на една от най-високите алеи в планината – тази между х. “Бор” и х. “Планинарска песен”.

На мероприятието бяха представени доброволческите акции, извършени през изминалата година, а в края представителите на дирекцията връчиха грамоти на представителите на организациите и екипите, включили се в тях. Връчавайки грамотата на директора на Новия Акропол в България, бе опоменато за трудоемката работа с поддържане на мостовете и взискателно възстановяване на някои от тях, за което препращаме нашите благодарности на всички участници.

За нас е удоволствие, че можем да участваме в този полезен проект и затова догодина продължаваме!

// Вижте повече за нашите акции на Витоша през 2017-та година: май, юни, юли, август, септември .