ИНТУИЦИЯ И МИСТИКА

ИНТУИЦИЯ И МИСТИКА

ИНТУИЦИЯ И МИСТИКА

Под мистика ние не разбираме само съзерцателно отношение, а една интуитивна и интелигентна визия за света, която ни трансформира и ни кара да действаме съзнателно, в съгласие с природните Закони.

Как се постига тази интуитивна и интелигентна визия? Без съмнение това е една визия или възприятие, което отива отвъд интелектуалното и рационалното.

Душата е тази, която възприема, тя е най-висшето ниво на нашето съзнание, тя е това, което може бавно да открива Мистериите. Древните Египтяни са обяснявали, че Мистериите могат да се предчувстват или възприемат със Сърцето, това храбро сърце, дарено с кураж, което изгражда човешката Душа.

Ние извличаме от книгата “Магическият свят на древен Египет” от Кристиян Жак следните думи: “…центърът на най-фините възприятия е сърцето. И това не е самият орган, а нематериалният център на битието… Всичко излиза от сърцето и всичко се връща в него, то излъчва и приема.”

Сърцето ни позволява да се чувстваме свързани с цялата Природа, с всички същества и да наблюдаваме една и съща енергия във всичко и във всички, макар и приспособена към различните форми и ситуации. По този начин е по-лесно да влезем в контакт със своя собствен дух, с Бог… и да разрушим ужасните бариери, които според разума разделят живота от смъртта. Енергията е една и постоянна.

Делиа Стайнберг Гузман

Делиа Стайнберг Гузман

Делиа Стайнберг Гузман

Философ, пианист, президент на международна организация Новият Акропол

0 коментара

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.