КОЯ Е ИСТИНСКАТА ПРИРОДА НА ЧОВЕКА?

КОЯ Е ИСТИНСКАТА ПРИРОДА НА ЧОВЕКА?

КОЯ Е ИСТИНСКАТА ПРИРОДА НА ЧОВЕКА?

Кой е човекът? Дали е единствено тялото, което виждаме в огледалото? Коя е неговата истинска природа и защо се е родил? Това са някои от въпросите, които ако се замислим в някой момент от живота си, бихме си задали.

Някои древни учения, които откриваме в Египет или в хилядолетна Индия, са сходни в това, че възприемат човека, подобно на Вселената, като съставен от седем тела, измерения или носители за изразяване.

По принцип цялата Природа изглежда, че е разделена на седем: седем музикални ноти, седем цвята, седем дни от седмицата…

Ще обясним много накратко тези седем нива на човека – от най-конкретното към най-финото.

На първо място имаме ФИЗИЧЕСКО ТЯЛО. Него го познаваме най-добре, тъй като ежедневно го виждаме в огледалото. Него го храним, къпем, обличаме, но то е единствено черупката, която покрива другите вътрешни действителности.

После откриваме ВИТАЛНОТО ТЯЛО ИЛИ ЕНЕРГИЙНОТО. Това витално тяло е един поток от енергия, то е една сила, която протича през цялото ни тяло и ни позволява да се движим, да говорим, да се изразяваме и да проявяваме открито тези качества, които ни дават възможност да разпознаем себе си като “живи същества”.

Като продължение имаме нашето психическо или “ЕМОЦИОНАЛНО ТЯЛО”. В него живеят всички наши емоции, страсти и чувства. То ни кара да се люлеем между най-ужасния гняв и най-възвишеното мистично чувство. Това е едно тяло, което ние си мислим, че управляваме и притежаваме, като всъщност често то ни управлява и води. Когато не го познаваме добре, не можем напълно да го ръководим.

По-нататък откриваме един вид “разум”: нашето тяло на “КОНКРЕТНИЯ УМ”, което се отличава с една характерна за хората способност: да разсъждават, способността да си служат с идеите. Характеризира се с мислене по следния начин: “това, което на мен ми е удобно”, “на мен ми харесва” или “аз желая”. Това е един егоистичен ум – не в лош аспект, а в смисъла, че се грижи само за личните желания.
Напредвайки още малко, ще открием “НИВОТО НА ЧИСТИЯ УМ”. Този разум има повече способности. Възприема не само собственото съществуване, но също така това на другите. Възприема алтруизма, безкористността, способен е на щедри действия, на благородни мисли. Може да възприема големите идеали.

Когато правим следващата стъпка, откриваме “ИНТУИТИВНОТО ТЯЛО”. Интуицията за древните не е „предчувствие”, а специален начин на познание, което няма нужда да размишлява много, защото „улавя” големите идеали, големите истини. Онези въпроси, които са толкова фини и неописуеми, че не стигат нито думи, нито дефиниции, нито обяснения, за да бъдат изразени.
И накрая, едно толкова фино и специално тяло, което в много цивилизации се нарича Дух, Първичната Искра, която наричаме “ТЯЛО на ВОЛЯТА”.

Да не си представяме, че са разделени едни от други. Едно на друго си влияят. Понякога едно емоционално безредие ни разболява физически; една физическа болка ни разклаща психически. Друг път една физическа болка или липса на жизненост ни спъва умствено.

Тези четири части или сборът от първите тела: Физическо, Енергийно, Емоционално и Практически Ум се наричат “личност”, което на гръцки произлиза от думата “маска”, което символизира преобразяването, покривалото, с което се покрива душата, за да може да се появи в Театъра на Живота.

Сборът на трите висши тела: Чистият ум, Интуицията, Волята съставятИНДИВИДА”, това, което е неделимо, което не може да се раздели, това, което съставлява Голямото Обединение. Това е Висшият Аз, Истинският Човек, Вътрешното Битие. Онова, което трае, което е вечно. Така бихме могли да говорим за един тленен човек, който се състои от четири части и за един Безсмъртен човек, ако говорим за Триадата. Тази триада все още не е напълно завладяна от човека – намира се в латентно състояние.
Как можем да познаем и развием по-добре всяко едно от тези нива? Може ли това познание да спомогне за една цялостна реализация? Как може човек да завладее своя Висш Аз, своята безсмъртна реалност? Каним те да се приближиш до мъдростта на тези големи цивилизации посредством културните дейности в Новият Акропол и да задълбочиш познанията си в Курса по Метафизика и Философия. Ще можеш да познаеш по-добре себе си и другите, да откриеш своите потенциали и да дръпнеш някой от воалите на голямата мистерия на живота, на човека и на Вселената.

Делиа Стайнберг Гузман

Делиа Стайнберг Гузман

Делиа Стайнберг Гузман

Философ, пианист, президент на международна организация Новият Акропол

0 коментара

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.