Карма - Съдба - Свобода?

Карма - Съдба - Свобода?

Карма - Съдба - Свобода?

10 09, 2019
Категория - Образование

На 10.9. проведохме интересна философска вечер, чиято тема беше "КАРМА" - подтемите ни бяха:

  • видове Карма от гледна точка на времето и за възможностите на човек да променя изтъканата от самия него съдба
  • за същността и границите на човешката свобода: доколко са свободни нашите решения и до каква степен са предопределени от миналите ни решения?
  • какво е бъдещето: математически изчислимият резултат от "карма" или винаги неопределима загадка, породена от "случайното" съдействие на различни сили, явления и дела?
  • как "да работим" със своята карма според философските учения
  • как  да подхождаме към кармата на другите? До каква степен да се намесваме в съдбата на други същества?

Втората част от вечерта се превърна в много оживен и нестихващ дебат, където се коментираха много въпроси и гледни точки до късни нощни часове... Със сигурност ще се върнем към темата в някоя от бъдещите ни лекции, както и в нашия богат Курс по практическа философия и психология.

  • Сподели:

Предстоящи събития