КУРС: ПОЗНАЙ СЕБЕ СИ

КУРС: ПОЗНАЙ СЕБЕ СИ

КУРС: ПОЗНАЙ СЕБЕ СИ

15 08, 2014
Категория - Образование

Новият Акропол стартира:

Курс “ПОЗНАЙ СЕБЕ СИ”


, чиято първа лекция се проведе на 25 септември 2014 г. (четвъртък) от 20.00 ч., в седалището ни на адрес гр. София, ул. Генерал Гурко № 38, ет. 2. Курсът се състои от 15 лекции, които се провеждат един път седмично, всеки четвъртък от 20.00 часа.


Теми на курса “ПОЗНАЙ СЕБЕ СИ“:


1Човек и Вселена: Седем измерения в човека и в природата – Надвременната етика и морал – Идеята за Бог.


2Хилядолетна Индия: “Бхагавадгита” – Законите на Вселената: Дхарма, Карма. Реинкарнация. Как да победим себе си?


3Тайните на Тибет: текстът: “Гласът на Безмълвието”. Как да чуем своя вътрешен глас? Елена Петровна Блаватска


4Будистка Философия: Живот и учение на Буда. Дхаммапада. Как да постигнем освобождение от страданието?


5
Конфуций: Живот и учение. Универсалният ред в живота като път към вечната хармония на Дао. Сравнение с Лао-Дзъ.


6
Египет: Инициационни Мистерии. Ритуален и магически смисъл на живота. Публичен морал. “Претегляне на сърцето”.


7Сократ: Как да стана философ? Умението да водим диалог. Аристотел: Как да стана щастлив? Нивата на познанието.


8Платон: Къде живеят Мечтите и Идеалите? Безсмъртност на Душата. Митът за пещерата: от илюзията към Познанието.


9Социополитика: проблемите на съвременния свят. Как да стана истински Индивид? Справедливото общество. Умението да съжителстваме. Практическа философия.


10Стоицизъм: Как да постигна вътрешното спокойствие? Становище на мъдреца към живота и смъртта. Сенека – Епиктет – Марк Аврелий.


11Неоплатонизъм: Живот и учение на Плотин. Съзерцанието на Божественото Единно. Какво е мистика?


12Философия на историята: Откъде идваме и накъде отиваме? Митовете и историческата памет. Как ще изглежда бъдещето?


13Човек и неговите цикли: “Юги” – периоди на света. “Ерата на водолея”. Митът за вечното завръщане. Криза на нашата ера.


14Надвременна философия:Питагорейска езотерична школа. Философските школи и формирането на философа. На какви стойности да се доверяваме?


Херметически науки: Алхимия, умението на Трансформацията. Астрология, отношенията на Макрокосмоса и Микрокосмоса.


Допълнителна тема: Практическа психология Как да подобрим своите основни качества: Съзнание, Внимание, Памет, Воля. Теория и практика.


 

За повече информация и въпроси:
info@akropol.bg; тел. +359 884 790 236

  • Сподели:

Предстоящи събития