Новият Акропол проведе лекция: Силата на Волята във вторник, на 06 февруари 2018 г., от 19 ч., в нашето седалище на адрес: гр. София, ул. Генерал Гурко 38, ет. 2.

Ето подтемите, с които се запознахме:

  • Воля: върховната сила на Духа
  • Желание, Искане, Воля
  • Как да упражняваме Волята?
  • Човек: Творец на себе си