Литературен клуб: Халил Джубран - Пророкът

Литературен клуб: Халил Джубран - Пророкът

Литературен клуб: Халил Джубран - Пророкът

31 07, 2020
Категория - Дебати

В края на юли Новият Акропол проведе поредното издание на вече станалия традиционен Литературен клуб. Този път обаче, в унисон с лятото, събитието бе проведено на открито, сред природата. Заедно с красотата на природата, участниците се насладиха и на красивия поетичен език и неизчерпаемата мъдрост на „Пророкът“ на Халил Джубран. Книгата провокира участниците към размисъл по отношение на теми като тези за смисъла на труда, за същността на любовта, за престъплението и наказанието, за това какво означава да бъдеш свободен и отговорен.

„Трудът е любов, добила видим образ. И ако работиш не с любов, а с неприязън, по-добре остави работата си, седни при дверите на храма и проси милостиня от ония, що вършат работата си с любов. Защото, ако печеш хляб, но равнодушно, то той горчив ще бъде и ще засища глада на човека едва наполовина. И ако мачкането на гроздето в лина ти е омразно, тук омерзение ще влее във виното отрова.“

„Защото ще сте истински свободни не когато в дните ви липсва грижа, а в нощите ви - нужда или скръб, но когато всички те опасват живота ви и въпреки това вие се издигате над тях, голи и необвързани.“

„Любовта не ви дава нищо освен себе си и не черпи от никого освен от себе си. Любовта не обсебва , но и не иска да я обсебят. Защото на любовта ѝ стига любовта.“

„Чувал съм ви да говорите за някой съгрешил така, сякаш той не е един от вас, а е чужд вам и натрапник във вашия свят. Но аз ви казвам, че както святите и праведните не могат да се издигнат над най-висшето, което е във всеки от вас, така и грешниците и слабите не могат да паднат по-ниско от най-низкото, което също е във вас.“

Организирането на Литературния клуб е част от усилията на Новия Акропол да насърчава културата във всичките ѝ аспекти с цел пълно и цялостно развитие на личността.

  • Сподели:

Предстоящи събития