Литературен клуб: Платон - "Пир"

Литературен клуб: Платон - "Пир"

Литературен клуб: Платон - "Пир"

04 12, 2020
Категория - Дебати

В началото на декември членовете на Новия Акропол проведоха последното за тази година издание на Литературния клуб, което този път бе посветено на Платон и диалога "Пир". Предмет на дискусиите беше една тема, която заема неизменно важно и централно място в живота на всеки човек, а именно - любовта. Участниците обсъдиха различните проявления на любовта и начините, по които присъства в живота ни, как се събужда тя и как може да живее в нас. Проучиха и платонската мисъл, че истинската обич събужда добродетелността и прави човека по-добър

Платон показва, че любовта не е само едно красиво човешко чувство, а също така една огромна сила в природата, чиято съдба е да обединява. В нашия живот ни свързва с всичко, което желаем и което ни липсва: с други хора, предмети, способности, знания или с Мъдростта, което е най-висшата ѝ цел. 

"...целта на любовта е създаването и раждането в красота"

"...щом като любовта е стремеж завинаги да притежава доброто, то по необходимост следва, че заедно с доброто тя е стремеж и към безсмъртие."

"...влюбеният е нещо по-божествено от любимия, тъй като е боговдъхновен."

Организирането на Литературния клуб е част от усилията на Новия Акропол да насърчава философското образование, като активно търсене и творческо мислене, които целят цялостното развитие на личността.

  • Сподели:

Предстоящи събития