Литературен клуб: Виктор Франкъл - Човекът в търсене на смисъл

Литературен клуб: Виктор Франкъл - Човекът в търсене на смисъл

Литературен клуб: Виктор Франкъл - Човекът в търсене на смисъл

26 06, 2020
Категория - Дебати

„Човекът в търсене на смисъл“ на Виктор Франкъл – това беше книгата, на която бе посветено юнското издание на Литературния клуб към Новия Акропол. Участниците проведоха оживени дискусии по множество практически философски въпроси, заложени в творбата, като тези за смисъла в живота на конкретния човек и на човека изобщо, за стойността и смисъла на страданието, за свободния избор на човека и за начина, по който трябва да се преодоляват трудностите, и не на последно място – за силата на човешкия дух. 

„Начинът, по който човек приема своята съдба и произхождащото от нея страдание, начинът, по който носи кръста си, му дава широки възможности – дори при най-трудни обстоятелства – да придаде по-дълбок смисъл на своя живот. Той може да остане смел, доблестен и щедър. Или в горчивата борба за самосъхранение може да забрави човешкото си достойнство, да стане животно и нищо повече.“

„...на човека може да се отнеме всичко освен едно: последната човешка свобода да избере своето отношение при всякакви обстоятелства, да избере свой собствен път.“

В крайна сметка човек не би трябвало да се пита какъв е смисълът на неговия живот, а по-скоро да признае, че него го питат. С две думи, животът задава въпрос на всеки и той може да му отговори само като отговаря за своя собствен живот; на живота може да се отвърне само като се поеме отговорност.“

Организирането на Литературния клуб е част от усилията на Новия Акропол да насърчава културата във всичките ѝ аспекти с цел пълно и цялостно развитие на личността.

  • Сподели:

Предстоящи събития