Последна промяна: 21.05.2018 г.

Благодарим Ви и добре дошли на нашия уеб сайт!

Адрес на управление на СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ЗА КУЛТУРА НОВИЯТ АКРОПОЛ”: България, гр. София, бул. Ген Гурко 38

С използването на този сайт и предоставените чрез него услуги Вие се съгласявате с нашите Общи условия. Моля, прочетете ги внимателно и в случай, че имате въпроси, свържете се с нас на +359884790236 – администратор на сайта, или на email: [email protected]

Посещавайки нашия сайт https://akropol.bg, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползването му, запознали сте се с Общите ни условия и ги приемате заедно с всички последващи промени в тях, което Ви обвързва със силата на договор, който с използването на сайта и информацията в него, Вие се задължавате да спазвате. Настоящите условия за ползване на сайта могат да бъдат променяни и актуализирани по всяко време. Потребителите, които посещават и зареждат сайта, се считат за обвързани с актуалния им текст към момента, в който зареждат сайта. Моля, не използвайте сайта, ако не сте съгласни с Общите ни условия! Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Новият Акропол”, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на https://akropol.bg

До кого се отнасят Общите Условия на този сайт?

Условията за ползване на сайта се отнасят до всяко лице, което е посетило този сайт от момента, в който на използваното от него устройство (мобилен телефон, таблет, компютър или др.) в браузера, който използва се визуализира информация (от различно естество), включена в сайта https://akropol.bg, до момента на прекратяване на сесията/достъпа му до информацията, част от този сайт. Ако не сте съгласни с условията ни, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Създадохме тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитим и да осигурим безопасно, приятно и полезно ползване на страницата ни преживяване.

Моля, имайте предвид, че информацията се АКТУАЛИЗИРА постоянно, но е възможно да са останали стари цени или информация на сайта. За да сте сигурни, че публикуванта информация е актуална, свържете се с нас за потвърждение, като направите запитване или се обадите на +359884790236. “Новият Акропол” не носи отговорност, ако информацията в нашия Блог не е актуална. Не използвайте статиите ни като пълно ръководство, винаги проверявайте информацията и тяхната актуалност. “Новият Акропол” не може да гарантира, че всяка публикувана оферта е актуална и към настоящия момент. Статиите както и сайта ни са информативни и предназначени за широк кръг от потребители. Моля, консултирайте с наш представител или експерт в областта, която Ви интересува за точната интерпретация на конкретната информация, изложена на нашия сайт https://akropol.bg.

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните по-долу термини и изрази ще имат следното значение:

1. ” УСЛУГА/И” на интернет сайта https://akropol.bg включват:
– разглеждане на информация, блог, статии и друга информация на този сайт;
– достъп до информационни ресурси/данни в сайта;
– други действия на потребителите, предоставени им чрез интернет платформата;
– сваляне на информация от сайта ни;
– търсене на информация в сайта ни;
– изпращане на запитвания и контакт с нас.

2. “ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на интернет платформата https://akropol.bg. Лица, ненавършили пълнолетие, следва да използват сайта под надзора на родител, попечител или настойник. https://akropol.bg има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до част от съдържанието на сайта на лица, ненавършили пълнолетие.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ

Като потребител на този сайт, трябва да спазвате всички правила, които Ви се предоставят в Услугите на сайта на “Новият Акропол”. Молим Ви, да не злоупотребявате със съдържанието на сайта и предоставените чрез него Услуги. Например, не копирайте и не разпространявайте информация от сайта, без изрично позволение от наша страна. Разрешено е да използвате предоставените Услуги единствено за предвидените приложими цели. Запазваме правото си, в случай на злоупотреба или нарушение на правилата за ползване от Ваша страна, да органичим достъпа Ви до този сайт или да преустановим предоставянето на услуги.

Използването на Услугите ни и достъпа, който Ви предоставяме не Ви дава права върху интелектуалната собственост и съдържанието на сайта. Всяка информация, изображения, лога, маркови характеристики, услуги и всичко, което е разпространявано на нашия сайт е предмет на интелектуална собственост и нямате права върху него. Изключения правят законово разрешени случаи на ползване на информация. Нямате право да премахвате и променяте съдържанието на сайта! Както и да копирате публикувана информация за недвижими имоти или друга информация, свързана с нашите обекти, дейност и всякаква друга свързана със съдържанието на сайта. Ако на нашия сайт има съдържание, което не е наша собственост или препратка към друг сайт, отговорността за него е на собственика на представената информация. “Новият Акропол” не носи отговорност, ако отворите нашия сайт или приложение, в ситуация, в която се изисква Вашето внимание. Моля, спазвайте закона и законовите разпоредби, и закона за движение по пътищата!

Стараем се да актуализираме информацията в сайта, която е свързана или обвързана по някакъв начин с нашата дейност и е публикувана на сайта. Възможно е поради техническа грешка или друга причина да е останала информация, която не е актуална към дадения момент на посещението Ви. Моля, проверете информацията като се свържете с нас на посочените в нашия сайт телефони.

В случай, че направите заявка за абонамент за електронния бюлентин на нашия сайт, ще Ви изпращаме актуална информация за актуални дейности на организацията, бъдещи публични лекции и курсове. По всяко време имате право да се откажете от регистрацията си и да ни изпратите имейл, с цел да бъдете забравен/а. Повече за правото Ви да бъдете забравен, можете да прочетете в секция “Защита на личните данни”.

Ние от “Новият Акропол” Ви предоставяме Услугите си с доверие и грижата на добрия търговец и се надяваме, че ще Ви е приятно да ги използвате. Не можем да Ви дадем конкретни обещания, свързани с услугите и съдържанието на сайта ни. Не можем да поемем ангажименти относно актуалността на съдържанието и услугите, функционалността на сайта, да Ви гарантираме достъп или да гарантираме, че нашите продукти и услуги ще отговорят на Вашите нужди. До колкото това е разрешено от закона, изключваме гаранции, с цел да не нарушим Вашите и нашите права за използване на сайта ни.

Запазваме правото си да променим тези условия или да добавим допълнителни условия. Нашето задължение ще е да бъдат вписани тук. Вашето задължение като потребител е да се запознаете с тях. Всяка промяна на условията ще бъде отразявана на тази страница. Ако желаете, при регистрация можете да получите Бюлетин/допълнителна информация относно промените в Общите ни условия. Промените влизат в сила в момента на публикуване на тази страница. Новите условия изключват старите ако има извършени промени.

Запазваме си също правото да променяме, когато намерим за подходящо, без да уведомяваме нашите потребители всяко съдържание на сайта.

В случай на промяна по Общите условия, която не Ви удовлетворява и желаете да преустановите използването на сайта ни, можете да упражните правото си да бъдете забравен/а на [email protected] – получете повече подробности на страницата за защита на ЛД.

Общите условия, изложени тук, регламентират единствено отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ на този сайт и СОБСТВЕНИКА на сайта.

В случай на възникнали спорове във връзка с употребата на нашия сайт същите следва да се решат със споразумение между страните, а в случай, че постигането на такова е невъзможно – от компетентния съд съобразно разпоредите на българското законодателство.

Ако желаете да се свържете с нас, посетете страницата ни за контакти.