Политическият Лидер според Платон

Политическият Лидер според Платон

Политическият Лидер според Платон

03 11, 2020
Категория - Образование

В началото на ноември месец проведохме отворена лекция с дебат:  ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЛИДЕР СПОРЕД ПЛАТОН

Открихме, че в политически бурни времена, подобни на нашите, е много полезно да си припомним надвременните идеи на Платон за човека и политиката.
В своята книга "Държавата" геният на Платон успява да опише изчерпателно духовните, психическите и моралните качества на управниците в различни системи.

Обсъдихме:
🏵 Духовните, моралните и психическите качества на различни категории лидери

🏵 "Златни", "сребърни", "бронзови" и "железни" хора или по какви качества можем да познаем "духовен аристократ", "демократ", "олигарх" или "тиранин"?

🏵 Как се управлява в Тирания, в Олигархия, в Демокрация и в Аристокрация?

🏵 Кога са приложими моралните ценности в политиката?

🏵 Надвременният Идеал за Справедливата държава

🏵 Кога един човек има естествено право да управлява други човешки същества?

🏵 Как днес да познаем истинските водачи на хората?

  • Сподели: