Project Description

Новият Акропол проведе философска вечер:

ЕРИХ ФРОМ:
Любов, Битие, Свобода

в сряда, на 20 декември 2017 г., от 19 ч., в нашето седалище на адрес: гр. София, ул. Генерал Гурко 38, ет. 2.

Ето подтемите, с които се запознахме:

  • Анализ на душата на съвременния човек
  • Психически болести на модерното общество
  • Свобода: път към зрялостта и отговорността – и защо бягаме от нея?
  • Умението да обичаме, да бъдем себе си и да се реализираме творчески в света – път към автентичния Индивид