Project Description

Новият Акропол проведе лекция на тема: За 1-ви път ли се раждаме? във вторник, на 03 април 2018 г., от 19 ч., в нашето седалище на адрес: гр. София, ул. Генерал Гурко 38, ет. 2.

Ето подтемите, с които се запознахме:

  • Учение за Реинкарнация при различни култури и философии: Хиндуизъм, Будизъм, Питагор, Платон, Египет… Теософия
  • Реални ли са “спомените” за миналите животи?
  • Как влияе учението за Реинкарнация върху етиката и морала на индивида?