Новият Акропол проведе лекция на тема:

Египетска Книга на Мъртвите

във вторник, на 10.07.2018, от 19 ч., в нашето седалище на адрес: гр. София, ул. Генерал Гурко 38, ет. 2.

Ето подтемите, с които се запознахме:

  • Основни черти на древноегипетската религия
  • За живота и съдбата на човешката душа след смъртта
  • Папитус Ани: анализ на “Претегляне на сърцето” (задгробния съд на бог Озирис)
  • Философско, психологическо и морално тълкуване на свещените символи
  • Време за въпроси и дебат