Курс

Философия и Психология за твоите ежедневни проблеми и житейски предизвикателства. Лекции, дебати, упражнения.

Познайте по-добре тайните на мъжката и женската психика и техните нужди. Открийте 8-те основни Архетипа с техните типични качества, сили и слабости. Подобрете по естествен начин комуникацията с отсрещния пол!

Всичко необходимо, за да станете добър оратор.

Познай своя личностен тип и развивай своите познавателни способности!

Как да общуваме с агресивните хора, как да критикуваме, как да спорим...?

Емоционална Интелигентост на практика.