Курс

Лекции, дебати, упражнения и срещи с най-големите идеи от човешката история.

Всичко необходимо, за да станете добър оратор.

Изпитвате ли затруднения когато трябва да кажете "не", да изразите своите нужди, изисквания, оплаквания? Научете се да изразявате своите потребности, без да изпадате в пасивност или агресивност!

Познай своя личностен тип и развивай своите познавателни способности!

Как да общуваме с агресивните хора, как да критикуваме, как да спорим...?

Познайте по-добре тайните на мъжката и женската психика и техните нужди. Открийте 8-те основни Архетипа с техните типични качества, сили и слабости. Подобрете по естествен начин комуникацията с отсрещния пол!

Емоционална Интелигентост на практика.