Курс

Лекции, дебати, упражнения и срещи с най-големите идеи от човешката история.

Всичко необходимо, за да станете добър оратор.

Как да общуваме с агресивните хора, как да критикуваме, как да спорим...?

Емоционална Интелигентост на практика.

Познай своя личностен тип и развивай своите познавателни способности!

Изпитвате ли затруднения когато трябва да кажете "не", да изразите своите нужди, изисквания, оплаквания? Научете се да изразявате своите потребности, без да изпадате в пасивност или агресивност!