Онлайн събитие

Философска беседа над един необичаен, мистичен текст: Corpus Hermeticum