Управление на Емоциите

Интензивният КУРС по “Управление на емоциите” се организира от образователна агенция ЕДУКО в сътрудничество с “Новият Акропол”. Провежда в рамките на един ден.

Основен акцент в него е ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ, която ние разбираме като човешката способност да осъзнаваме и разбираме емоциите, както своите, така и чуждите, в следствие на което да умеем да контролираме своето поведение и да общуваме интелигентно с другите. Както наименованието на курса подсказва, в него обръщаме повече внимание на опознаването на своите собствени емоции.

Пълна информация за програмата, графика, лектора и възможностите за записване – можете да намерите в сайта на Едуко.

За лекторите

Яна Кучерова
Яна Кучерова

Заместник директор на Новия Акропол

Философ, дългогодишен преподавател по философия, практическа психология и организатор на доброволчески и художествени проекти. 

Антонин Винклер
Антонин Винклер

Директор на "Новият Акропол България"

Философ, дългогодишен преподавател по философия, практическа психология, социополитика и организатор на доброволчески проекти. Повече информация ще намерите ТУК.

Дати

  • 17-10-2021 - 14:00ч.

Мнения

  • Сподели:

Подобни събития