Мъжки и Женски Архетипове според Юнг

Интензивният, практически КУРС "МЪЖКИ И ЖЕНСКИ АРХЕТИПОВЕ СПОРЕД К.Г. ЮНГ" се организира от учебен център ЕДУКО в сътрудничество с “Новият Акропол”. Провежда в рамките на един ден. Кои са основните акценти в него?

  • От какво се нуждае мъжката и женската душа, за да бъдат здрави и естествени.
  • Ще познаете повече себе си: кои са четирите мъжки и четирите женски Архетипа и кои качества, сили и слабости ги съпровождат.
  • Как да работите с тези потенциали за хармонично развитие на психиката.
  • От какво има нужда женската душа, когато комуникира с мъж.
  • От какво има нужда мъжката душа, когато комуникира с жена.
  • Как да общуваме жените с мъжете и при това да взимаме предвид душевната природа на отсрещния пол.
  • Защо не сме еднакви и защо може да ни навреди уеднаквяване на мъжките и женските психически характеристики. 
  • ...

Пълна информация за програмата, графика, лектора и възможностите за записване – можете да намерите в сайта на Едуко.

За лекторите

Дати

  • 19-03-2021 - 14:00ч.

Мнения

  • Сподели: