Мъжки и Женски Архетипи според Юнг

Интензивният, практически КУРС "МЪЖКИ И ЖЕНСКИ АРХЕТИПИ СПОРЕД К.Г. ЮНГ" се организира от учебен център ЕДУКО в сътрудничество с “Новият Акропол”. Провежда в рамките на един ден. Кои са основните акценти в него?

  • От какво се нуждае мъжката и женската душа, за да бъдат здрави и естествени.
  • Ще познаете повече себе си: кои са четирите мъжки и четирите женски Архетипа и кои качества, сили и слабости ги съпровождат.
  • Как да работите с тези потенциали за хармонично развитие на психиката.
  • От какво има нужда женската душа, когато комуникира с мъж.
  • От какво има нужда мъжката душа, когато комуникира с жена.
  • Как да общуваме жените с мъжете и при това да взимаме предвид душевната природа на отсрещния пол.
  • Защо не сме еднакви и защо може да ни навреди уеднаквяване на мъжките и женските психически характеристики. 
  • ...

Пълна информация за програмата, графика, лектора и възможностите за записване – можете да намерите в сайта на Едуко.

За лекторите

Антонин Винклер
Антонин Винклер

Директор на "Новият Акропол България"

Философ, дългогодишен преподавател по философия, практическа психология, социополитика и организатор на доброволчески проекти. Повече информация ще намерите ТУК.

Дати

  • 11-07-2020 - 14ч.
  • Сподели: