Символи

Символи: СЛОН
Символи: СЛОН

Слонът, в глобален смисъл, е символ не само на физическата мощ, но и на менталната и духовна сила. В индуската традиция слонът се асоциира с образа на...

Природни символи
Символи: ШАХ
Символи: ШАХ

Въпреки че произходът на шаха е все още неизвестен и мистериозен, е почти сигурно, че той е възникнал на изток, макар и на запад да са завладени от не...

Човешки символи
Символи: АНГЕЛИ
Символи: АНГЕЛИ

Ангелите се смятат за невидими посланици, обитатели на Небето, за същества на светлината и символи на лекотата, на огъня, дори и на бойната мощ. Ангел...

Митични символи
Символи: СКАРАБЕЙ
Символи: СКАРАБЕЙ

Скарабеят е най-почитаният, най-често срещаният и най-познатият египетски символ. Неговата символика е двойна: със своите прибрани крила той символизи...

Природни символи
Символи: ВЕЛИКАНИТЕ
Символи: ВЕЛИКАНИТЕ

Земята Гея дала живот на Великаните, за да отмъсти за Титаните, които Зевс държал затворени в Тартар. Великаните са подземни същества, които, със с...

Митични символи
Символи: ЛЕБЕД
Символи: ЛЕБЕД

В древността на Запад лебедът, със своя символизъм, е заемал важно място между животните. Гъвкавата му шия и съвършената белота на оперението му са пр...

Природни символи