членство в Новия Акропол

членство в Новия Акропол

членство в Новия Акропол

Новият Акропол е доброволческа организация, която сдружава хора отвъд расови, социални, религиозни, икономически, възрастови и други различия.
За членуването в Новия Акропол са необходими 2 условия:

1) Успешно завръшване на Курса по практическа философия и психология
2) Съгласие с Принципите и Целите на Новия Акропол, с които можете да се запознаете ТУК  • Сподели: