Доброволчеството в европейската общност

Доброволчеството в европейската общност

Доброволчеството в европейската общност

Интервю с Антонин Винклер по БНР, “Евранет плюс”, публикувано на 10.04.2013, http://bnr.bg/post/100060407/dobrovolchestvoto-v-evropeiskata-obshtnost

Водещ БНР: Международната организация “Новият Акропол” има доброволческа дейност в около 60 страни по света. Антонин Винклер – чешки философ, който е член на световното движение, разказва:
Г-н Антонин Винклер: Има оформени групи, които работят на полупрофесионално ниво. Те представляват спасителни екипи при пожари, природни катастрофи и бедствия. Нашите колеги в Италия и Чехия организират много курсове за бърза помощ.

Водещ БНР: Какви ценности се изграждат чрез доброволчеството?
Г-н Антонин Винклер: Изгражда се едно чувство за полезност, за позитивно виждане на света

Водещ БНР: Много ли са доброволческите организации, които действат на територията на други страни от Европа?
Г-н Антонин Винклер: Вижда се постоянно нарастващ брой на хората, които идват в нашите центрове по света и които се интересуват директно от доброволческата работа.

Водещ БНР: Това безработни хора ли са?
Г-н Антонин Винклер: Бих казал, че безработните са съвсем малък процент. Доброволчеството – това е нещо толкова дълбоко, че преодолява всички граници и пречки, които създават културните, образователните и социалните различия.

  • Сподели: