Ако сме верни на себе си

„Ако сме верни на себе си, не можем да бъдем фалшиви с никой друг.“ - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО, ЗА ХАРМОНИЯТА
“Трябва да живееш за другите, ако искаш да живееш за себе си.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
Приятелството е постоянна усмивка, винаги протегната ръка, пълен с разбиране поглед, сигурна опора, вярност, която не се проваля. Това значи да даваме повече, отколкото получаваме.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Приятелството е като една душа в две тела.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Не познаваме сърцето на брат си, докато не го помолим за помощ в труден момент.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Приятел е този, който знае песента на сърцето ти и може да ти я запее дори, когато си я забравил.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Вярата и сигурността, че приятелите ще ни помогнат, помага повече от самата помощ.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Нищо не оскърбява така един приятел, както недоверието: защото какво е приятелството, ако не единство на две души? А къде е това единство без доверие?” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Желанието да се сприятелиш идва лесно, но приятелството е бавен процес подобно на зреенето на плод.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Единственият начин да имаш приятели е да бъдеш такъв!” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Едно от най-красивите качества на истинското приятелство е да разбереш и да бъдеш разбран.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Не е толкова трудно да умреш за приятел, колкото да намериш приятел, за когото си заслужава да умреш.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Бъди добър и с приятели, и с врагове. Грубостта ще отблъсне скъпия побратим, а доброто ще те помири със смъртен враг.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Учи децата си да търсят пет качества в приятелите си: разум, благородство, морал, умереност и искреност.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“Не отблъсквай приятеля, за когото ти е трябвал цял живот да го спечелиш. Хиляди години са нужни, за да стане камъкът рубин. Бъди внимателен да не го счупиш, удряйки го в друг камък.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
“В приятелството всички мисли, всички желания, всички надежди се раждат и споделят без думи, с тиха радост.” - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
„Ударът на приятеля е по-добър отколкото целувката на врага.“ - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
„Невидимите нишки са най-здравите връзки.“ - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО, РАЗНИ
„Накарай ги да съградят заедно кула и ще ги превърнеш в братя. Но ако искаш да се мразят, хвърли им зърно.“ - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО
"Хармонията е единство в различието." - ЗА ХАРМОНИЯТА
“Многото цветове заслепяват зрението. Многото тонове заглушават слуха. Многото подправки развалят вкуса.” - ЗА ХАРМОНИЯТА
“Който се повдига на пръсти, не може дълго да стои. Който прави големи крачки, не може дълго да върви. Който се уповава само на своите очи – недовижда.” - ЗА ХАРМОНИЯТА
“Ако има светлина в душата, ще има красота в човека. Ако има красота в човека, ще има хармония в дома. Ако има хармония в дома, ще има ред в страната. Ако има ред в страната, ще има мир по света.” - ЗА ХАРМОНИЯТА
„Трябва да действаме като човек на мисълта и да мислим като човек на действието.“ - ЗА ЖИВОТА, ЗА ХАРМОНИЯТА, РАЗНИ
„Музиката не е в нотите, а в тишината между тях.“ - ЗА ХАРМОНИЯТА, РАЗНИ