Да обичаш значи да намираш

“Да обичаш значи да намираш в щастието на другия своето собствено щастие.” - ЗА ЛЮБОВТА
“Истинските неща се виждат със сърцето, а не с очите.” - ЗА ЛЮБОВТА
“Живеят само обичащите, останалите просто съществуват.” - ЗА ЛЮБОВТА
“Любовта е най-мощната сила, която е присъща на света и най-скромната, която човек може да си представи.” - ЗА ЛЮБОВТА
“Любовта е мост между теб и всичко останало.” - ЗА ЛЮБОВТА
“По-добре да си обичал и да си загубил, отколкото никога да не си обичал.” - ЗА ЛЮБОВТА
“Когато съумяваме да обичаме без очаквания, пресметливост и договорки, ние наистина сме в рая.” - ЗА ЛЮБОВТА
“Любовта не се състои в това двама души да се вторачат един в друг, а в това те да гледат в една посока.” - ЗА ЛЮБОВТА
“Любовта е толкова голяма сила, че може да бъде надмината само от летенето.” - ЗА ЛЮБОВТА
“Твоята задача не е да търсиш любовта, а просто да намериш преградите, които си издигнал вътре в себе си срещу нея.” - ЗА ЛЮБОВТА
“Защото старо правило е, че омразата никога не се прекратява с омраза. Омразата се прекратява с любов.” - ЗА ЛЮБОВТА
“Да обичаш е по-лесно, отколкото да докажеш любовта си.” - ЗА ЛЮБОВТА
“Любовта е всичко, което имаме – единственият начин да си помогнем един на друг.” - ЗА ЛЮБОВТА
“Много по-лесно е да събудиш у някого любов, отколкото да я запазиш.” - ЗА ЛЮБОВТА
“Да обичаш значи да надминеш себе си.” - ЗА ЛЮБОВТА
“Любовта не дава нищо освен себе си и не черпи от нищо освен от себе си.” - ЗА ЛЮБОВТА
“Когато търсиш любовта с цялото си сърце, ще чуеш ехото й да отеква из цялата Вселена.” - ЗА ЛЮБОВТА
“Сърцето има доводи, които разумът не познава.” - ЗА ЛЮБОВТА
“Човек не обича истински, ако не обича вечно.” - ЗА ЛЮБОВТА
“Да обичаш дълбоко значи да забравиш себе си.” - ЗА ЛЮБОВТА
“Сбогуванията са само за онези, които обичат с очите си. Защото за онези, които обичат със сърцето и душата си, няма такова нещо като раздяла.” - ЗА ЛЮБОВТА
"Жаждата и стремежът да се възстанови загубената цялостност има названието Любов." - ЗА ЛЮБОВТА
„Влюбеният в себе си няма съперници.“ - ЗА ЛЮБОВТА
„Любимото често заслепява любещия.“ - ЗА ЛЮБОВТА
„Интензивната любов не измерва, а просто дава....“ - ЗА ЛЮБОВТА
„Парадоксално, но способността да бъдеш сам е условие за способността да обичаш.“ - ЗА ЛЮБОВТА