Никога не съм толкова зает

“Никога не съм толкова зает, колкото през свободното си време.” - ЗА ВРЕМЕТО
“Времето разкрива всичко скрито и прикрива всичко ясно.” - ЗА ВРЕМЕТО
"Най-добрият начин да проектираме бъдещето е да живеем правилно настоящето.” - ЗА ВРЕМЕТО
„Който знае да чака, всичко му идва на време.“ - ЗА ВРЕМЕТО, БЪЛГАРСКИ ПОГОВОРКИ
“Човек не остарява, когато му се сбръчкат епителните клетки, а когато се огънат мечтите и надеждите му.” - ЗА ВРЕМЕТО
“Най-приятни са миговете, които не сме очаквали.” - ЗА ВРЕМЕТО
“Един единствен ден от живота на мъдрия и съзерцателен човек е по-ценен от сто години живот на онзи, който не познава мъдростта и не владее мислите си.” - ЗА ВРЕМЕТО
“Всеки ден трябва да слушаш поне една песен, да погледнеш една хубава картина и ако е възможно, да прочетеш едно мъдро изречение.” - ЗА ВРЕМЕТО
“Обикновеният човек има само една грижа: как да убие времето си, а умният – как да го употреби.” - ЗА ВРЕМЕТО
“Да се пребориш с лошите навици е по-лесно днес, отколкото утре.” - ЗА ВРЕМЕТО
“Всеки е ковач на съдбата си.” - ЗА ВРЕМЕТО
“Бързай бавно.” - ЗА ВРЕМЕТО
“Не живей в миналото, не мечтай за бъдещето, концентрирай се върху настоящия момент!” - ЗА ВРЕМЕТО
“Не плачи, защото е свършило. Усмихни се, защото се е случило.” - ЗА ВРЕМЕТО
“Може да вървя бавно, но никога назад!” - ЗА ВРЕМЕТО
“С неизбежното и боговете не спорят.” - ЗА ВРЕМЕТО
“Времето разкрива всичко скрито и прикрива всичко ясно.” - ЗА ВРЕМЕТО
“Всичко тече, нищо не остава на едно място.” - ЗА ВРЕМЕТО
“С времето се разкрива всяка истина.” - ЗА ВРЕМЕТО
“Глупаво е да правиш планове за цял живот, когато не си господар дори на утрешния ден.” - ЗА ВРЕМЕТО
“Водата, която пипаш в реката, е последната, която е дошла и в същото време е първата, която идва. Така е и със сегашния миг.” - ЗА ВРЕМЕТО
“Като вятър отлита времето между раждането и смъртта. Ето защо, докато още дишаш, не се кахъри за две неща: за отминалия ден и за онзи, който ще дойде.” - ЗА ВРЕМЕТО
“Човек трябва да казва на душата си всяка сутрин: „Бог всеки ден ти дава 24 съкровища, внимавай да не загубиш някое от тях, защото тази загуба ще бъде твърде тежка за теб.” - ЗА ВРЕМЕТО
“Времето е най-скъпото нещо, което пилеем.” - ЗА ВРЕМЕТО
“Каквото ти отнеме минутата, няма да ти даде и вечността.” - ЗА ВРЕМЕТО
“Отлагането е крадец на време.” - ЗА ВРЕМЕТО
“Всеки живот, добре преживян, е дълъг живот.” - ЗА ВРЕМЕТО
„Нищо не е по-ценно от днешния ден.” - ЗА ВРЕМЕТО, ЗА БОГАТСТВОТО
„Какво е времето? Ако никой не ме пита, знам какво е; ако ме питат и искам да отговоря, не го знам.“ - ЗА ВРЕМЕТО
„Времето ни се изплъзва, докато се преструваме на това, което не сме, отчасти защото не знаем точно какво или кои сме, и отчасти защото силата на модата налага толкова много, че трябва да я следваме, дори и да не се индентифицираме с нея.“ - ЗА ВРЕМЕТО