Никога не забравям стореното

„Никога не забравям стореното ми от някого добро, а злото не помня.“ - ЗА ЩАСТИЕТО И КЪСМЕТА, ЗА ДОБРОТО И ЗЛОТО
“Няма път към Щастието. Щастието е пътят.” - ЗА ЩАСТИЕТО И КЪСМЕТА
“Има само един път към щастието: да престанеш да се безпокоиш за нещата, които не са подвластни на волята ти.” - ЗА ЩАСТИЕТО И КЪСМЕТА
“Когато правим това, което е правилно и добро, ни е предопределено да бъдем щастливи.” - ЗА ЩАСТИЕТО И КЪСМЕТА
“Щастието явно е направено, за да бъде споделяно.” - ЗА ЩАСТИЕТО И КЪСМЕТА
“Твоето сърце трябва да пее като птица на разсъмване. Без вътрешна радост сенките ще те изядат отвътре.” - ЗА ЩАСТИЕТО И КЪСМЕТА
“Най-висшето щастие на човека е, когато може да живее за това, за което е готов да умре.” - ЗА ЩАСТИЕТО И КЪСМЕТА
“Трябва да търсим щастието в това, което е позитивно, а не в това, което е съвършено.” - ЗА ЩАСТИЕТО И КЪСМЕТА
“Пълното блаженство расте само в спокойно сърце.” - ЗА ЩАСТИЕТО И КЪСМЕТА
“Бъди щастлив с това, което имаш, докато се бориш за това, което желаеш.” - ЗА ЩАСТИЕТО И КЪСМЕТА
“Обогатяването на живота се нарича щастие.” - ЗА ЩАСТИЕТО И КЪСМЕТА
"Една пътека води към зората - пътеката на мрака." - ЗА ЩАСТИЕТО И КЪСМЕТА, ЗА ЖИВОТА
„Спокойното и безропотното изпълнение на дълга, изразено в безкористна дейност е единственият ключ към щастието на земята.“ - ЗА ЩАСТИЕТО И КЪСМЕТА
“Късметът е това, което се получава, когато подготовката срещне възможността." - ЗА ЩАСТИЕТО И КЪСМЕТА
“Висшето благо се състои в разумността на преценката и в най-високото равнище на духа.” - ЗА МЪДРОСТТА, ЗА ЩАСТИЕТО И КЪСМЕТА
“Честта се състои в това да се стремим към най-доброто и да подобряваме най-лошото така, като че ли то може да стане съвършено.” - ЗА ДОБРОТО И ЗЛОТО
“Най-малката стъпка, която правим вътре в себе си, към Доброто, по някакъв начин я прави цялото Човечество. - ЗА ДОБРОТО И ЗЛОТО
“Какво друго остава, освен животът да се използва за вършенето на добро след добро, като се свързват тъй, че помежду им да не остава дори най-малко разстояние.” - ЗА ДОБРОТО И ЗЛОТО
“Животът не изисква от нас да сме най-добрите, а само да даваме най-доброто от себе си.” - ЗА ДОБРОТО И ЗЛОТО
"Няма добри и лоши неща. Мисленето ги прави такива." - ЗА ДОБРОТО И ЗЛОТО
"Чистата душа е река, чийто свещен източник е самоконтролът, чиято вода е истината, чийто бряг е поправянето - а вълните - състраданието.” - ЗА ДОБРОТО И ЗЛОТО