Свободен е само този

„Свободен е само този, който владее себе си.“ - РАЗНИ
“Купчината камъни престава да бъде купчина камъни, когато някой я съзерцава с идеята да построи катедрала” - РАЗНИ
“Отговаряй пред себе си, преди да бъдеш повикан да отговаряш пред друг; претегляй сам действията си, преди да бъдат претеглени от друг.” - РАЗНИ
“Когато изкачиш върха на планината, едва тогава започваш истински да се изкачваш.” - РАЗНИ
“Справедливостта е най-добрата украса на човешките постъпки.” - РАЗНИ
“Младостта е време за открито проявяване на идеалите… това е възрастта, в която да ги извикаш на целия свят, да търсиш невъзможното и да победиш всичко, включително и самия себе си.” - РАЗНИ
“На този свят няма нищо по-меко и по-слабо от водата. Но да подчини твърдото и неподатливото, тя няма равна на себе си. Всеки знае, че слабото побеждава силното, че непреклонният отстъпва пред добродушието – всеки го знае и все пак никой не се съобразява с това.” - РАЗНИ
“Тишината създава пространство за мислене на спокойствие и е източник на светлината, която ни помага да излезем от кръстопътя. По средата на бурята тя ражда един безшумен остров. Успокоява страстите и прояснява мисълта.” - РАЗНИ
“Отнасяй се към хората сякаш са такива, каквито трябва да бъдат. Така ще им помогнеш да станат такива, каквито могат да бъдат.” - РАЗНИ
“Тези, които са във война с други, не са в мир със себе си.” - РАЗНИ
“Поискай съвет от този, който добре управлява сам себе си.” - РАЗНИ
“Свобода означава да искаш нещата да стават не така, както желаеш, а както е справедливо да стават.” - РАЗНИ
“Ти не си само купчина емоции и страсти; също така имаш интелигентност, с която да наблюдаваш себе си “отвън” и да чертаеш своя собствен път.” - РАЗНИ
“Всичко прекрасно е рядко.” - РАЗНИ
“Всеки камък, всяка тревичка, всяко цвете, всяка къпина, всяко животно расте, живее, действа и чувства само по “собствено желание” и ето в това се състои и основата, че светът е добър, богат и прекрасен.” - РАЗНИ
“Който плаши мнозина, от мнозина се плаши.” - РАЗНИ
“Както горе, така и долу. Това, което е било, отново ще се върне. Както в небесата, така и на земята.” - РАЗНИ
Дошло е времето пак звездите да запалим. - РАЗНИ
"Заповядва се на този, който не може да се подчинява на самия себе си." - РАЗНИ
„Невидимите нишки са най-здравите връзки.“ - ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО, РАЗНИ
„На простите хора доставят огромно удоволстие недостатъците и грешките на великите.“ - ЗА ЖИВОТА, РАЗНИ
„Без щедрост, без даване и загриженост за онези, които се лутат в мрака, няма бъдеще за никого.“ - РАЗНИ