Война с тролове

„Да живееш значи да водиш война с тролове в дълбините на сърцето и мозъка.“ - ЗА БОРБЕНОСТТА
„Ако един човек спечели хиляди битки срещу хиляди врагове, а друг победи самия себе си, той е най-великият завоевател.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
„Можеш да се откажеш от собственото си тяло, но трябва да запазиш честта си.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
„Най-страшният враг се крие там, където човек не гледа.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
„Прави нещата, които се страхуваш да правиш, и страхът ще умре.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
„Където няма борба, няма и заслуги.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
„По-скоро ще победиш с разсъдък, отколкото с гняв.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
„Самообладението в момент на гняв е не по-малко ценно и не по-малко благородно, отколкото самообладанието в момент на страх.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
„Задача на пълководеца – да побеждава както с ум, така и с меч.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
„Живей в мир с хората и в борба с пороците си.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
„Само героят придобива мъжеството да следва своята съдба.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
„Най-голямата ни слабост е, че се предаваме. Най-сигурният начин да успеем е винаги да опитваме поне още веднъж.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
„Там, където не липсва воля, няма да липсват и възможности.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
„Никой няма право да се оправдава със съдбата като причина да се откаже от всякакви усилия.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
„Воинът, който разбива вражите редици, е по-малък герой от онзи, който побеждава себе си.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
„Противник, търсещ грешките ви, е по-полезен от приятел, който се опитва да ги скрие.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
„Колкото повече пот лееш по време на мир, толкова по-малко кървиш по време на война.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
„От непримиримите врагове е възможно да изпитваш повече радост и доброта, отколкото от съмишленици, които са само на думи.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
„Няма как да стигнеш до края, без да надвиеш началото.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
„Да заповядваш на себе си е най-голямата власт.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
„Никога няма да получиш по-голяма или по-малка власт от тази, която имаш над самия себе си.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
„Никога не се моли за това, което имаш силата да постигнеш.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
„Няма нелечими болести, а само липса на воля.” - ЗА БОРБЕНОСТТА
„По-добре страшен край, отколкото безкраен страх.“ - ЗА БОРБЕНОСТТА
„За живот и свобода е достоен само онзи, който всеки ден влиза в бой за тях.“ - ЗА БОРБЕНОСТТА, ЗА ЖИВОТА
„Всеки трябва да избере една от двете болки: Болката от дисциплината или болката от съжалението.“ - ЗА БОРБЕНОСТТА, ЗА ЖИВОТА
„Там, където е твоят страх, там е твоята задача.“ - ЗА БОРБЕНОСТТА
„Един ден, в ретроспекция, годините на борба ще ви се сторят най-красиви.“ - ЗА БОРБЕНОСТТА
„Да действаш, без да бъдеш самонадеян. Да управляваш, но да не подчиняваш - това се нарича най-дълбока добродетел.“ - ЗА РАБОТАТА, ЗА БОРБЕНОСТТА, ЗА МОРАЛА, РАЗНИ
„Разликата между добрия и лошия живот е в това колко добре преминавате през огъня.“ - ЗА БОРБЕНОСТТА, ЗА ЖИВОТА, ЗА ДОБРОТО И ЗЛОТО
„Не позволявай на лошото в другите, да убие доброто в теб!“ - ЗА МЪДРОСТТА, ЗА БОРБЕНОСТТА, ЗА ЖИВОТА, ЗА ДОБРОТО И ЗЛОТО
„Да заповядваш на себе си е най-голямата власт.“ - ЗА МЪДРОСТТА, ЗА БОРБЕНОСТТА