“Често под скъсания плащ се крие самата мъдрост.” Цицерон

“Всекиму е присъщо да греши, но само глупавият упорства в грешката.”  Аристотел

“В основата на всяка мъдрост е търпението.”  Платон

“Има три основни добродетели в душата: красота, мъдрост и любов, пред които човек трябва да благоговее и да се стреми да ги разбере в дълбочина.”  Хорхе Ливрага

“Мъдър е този, който знае не много, а нужното.” Есхил

“Бедите на целия свят тръгват от дреболии, така както и великите дела се състоят от по-дребни.” Лао Дзъ
“Оставил всички желания, без страсти, себелюбие и егоизъм, той постига мир.” Бхагавадгита
“Мъдростта е лампата на сърцето. Ако нея я няма, сърцето остава без светлина.” Ал-Газали
“Можеш да направиш две грешки по пътя към истината: да не го извървиш целия и въобще да не тръгнеш по него.” Буда
“Да не говориш с човек, с когото може да се говори, значи да изгубиш човека; да говориш с човек, с когото не бива да говориш, значи да губиш думите си. Умният човек не губи нито човека, нито думите си.” Конфуций
“Търпението е най-голямото съкровище, защото без търпение не може да има такова нещо като мъдрост.
Стрелецът трябва да бъде търпелив, преди да опъне тетивата, защото веднъж щом пусне стрелата, тя повече няма да се върне.”
Руми

Силата на словото е в умението да се изразят много неща с малко думи.” Плутарх
“Купчината камъни престава да бъде купчина камъни, когато някой я съзерцава с идеята да построи катедрала” Антоан дьо Сент-Екзюпери
“Ако направиш грешка и не я поправиш, това означава да направиш грешка.” Конфуций
“Добродетелите водят до освобождение, пороците водят до робство…” Бхагавадгита
“От всички ухания – на сандаловото дърво, на тагарата или жасмина – най-сладко е уханието на добродетелта.” Буда
“Слабият не може да прости. Опрощението е качество на силния!” Махатма Ганди
“Трябва да живееш за другите, ако искаш да живееш за себе си.” Сенека
“Не можем да решим проблемите, като използваме същия начин на мислене, който сме използвали, когато сме ги създавали.” Айнщайн
“Голямото дърво израства от малкото. Девететажната кула започва от първата тухла.” Лао Дзъ
“Достойният човек е голям, без да бъде горделив; посредственият човек е горделив, без да бъде голям.” Китайска мъдрост
“Можеш да изведеш човек на добрия път, но не можеш да го заставиш да продължи по него.” Лао Дзъ
“Честта се състои в това да се стремим към най-доброто и да подобряваме най-лошото така, като че ли то може да стане съвършено.” Платон
“Ах, истинската мъдрост е толкова проста, казана толкова отдавна, така точно и недвусмислено казана и формулирана! Защо тя е достъпна само от време на време, само в хубави дни, а не и сега? Херман Хесе
“Многото цветове заслепяват зрението. Многото тонове заглушават слуха. Многото подправки развалят вкуса.” Лао Дзъ
“Само най-мъдрите и най-глупавите не се поддават на обучение.” Конфуций
“Най-великата доблест не е в това никога да не паднеш, а да се изправяш всеки път, когато паднеш.” Конфуций
“Всеки от нас е само човек, само един опит, същество, което е все на път. Но то трябва да е на път към съвършеното, да се стреми към центъра, а не към покрайнината.” Херман Хесе
“Да виждаш нещата такива, каквито са, е лесно. Силата е в това да можеш да ги приемeш.” Лао Дзъ
“Благородният човек предявява претенции към себе си, подлият – към другите.” Конфуций
“Твърдото дърво се прекършва.” Лао Дзъ
“Глупецът, осъзнаващ глупостта си, е мъдър поне в това отношение. Но глупецът, който се мисли за мъдър, е истински глупец.” Буда
Правдивите думи не са красиви. Красивите думи не са правдиви. Добрият не е красноречив. Красноречивият не е добър. Знаещият не е всезнаещ. Всезнаещият не е знаещ.Лао Дзъ
“Ако ние ненавиждаме някого, то ние ненавиждаме в него част от самите нас. Това, което не се явява част от нас самите, не ни тревожи.” Херман Хесе
“Най-малката стъпка, която правим вътре в себе си, към Доброто, по някакъв начин я прави цялото Човечество.”  Хорхе Ливрага
“Който се повдига на пръсти, не може дълго да стои. Който прави големи крачки, не може дълго да върви. Който се уповава само на своите очи – недовижда.” Лао Дзъ
“Пустиня е сърце без идеал…” Пенчо Славейков
“Трябва да стоим далече от тези разбойници, страстите. Твоето сърце знае пътя. Слушай го какво ти нашепва!” Низами Ганджеви
“Отговаряй пред себе си, преди да бъдеш повикан да отговаряш пред друг; претегляй сам действията си, преди да бъдат претеглени от друг.” Ал-Газали
“Онова, което не можеш да избегнеш, посрещни с добре дошло.” Китайска мъдрост
“…какво всъщност е мъдростта, каква е целта на дългото търсене? Тя не е друго, освен готовността на душата, способността, тайнственото изкуство във всеки миг от живота да се чувства и вдишва мисълта за единството…” Херман Хесе
“Когато изкачиш върха на планината, едва тогава започваш истински да се изкачваш.” Халил Джубран
“Така, както здравата скала не помръдва под поривите на вятъра, така и мъдреците не трепват, когато ги обсипват с упреци или с похвали.” Буда
“Мъдростта не се дава – ние сами трябва да я открием в пътуване, в което никой не може да ни отмени или да ни пожали. “ Марсел Пруст
“Истинското призвание на всеки може да бъде само едно – открий себе си.” Херман Хесе
“Не се страхувай от Истината, защото само Истината ще те направи свободен, силен и мъдър.” Хорхе Ливрага
“Ако има светлина в душата, ще има красота в човека. Ако има красота в човека, ще има хармония в дома. Ако има хармония в дома, ще има ред в страната. Ако има ред в страната, ще има мир по света.” Китайска мъдрост
 “Няма как да стигнеш до края, без да надвиеш началото.” Ал-Газали

“Мъдрецът говори, когато има да каже нещо, а глупакът – за да каже нещо.” Платон
“Благите думи смекчават сърца по-твърди от камък; грубите думи вкоравяват сърца по-меки от коприна.” Ал-Газали
“Справедливостта е най-добрата украса на човешките постъпки.” Авицена